Toezicht: ‘Eindelijk werd er integraal iets gedaan!'

Iemand die zorg of ondersteuning nodig heeft, denkt vanuit één hulpvraag. Maar overheden en andere partijen organiseren (toezicht op) hulp en ondersteuning vaak vanuit verschillende hokjes en kokers, die niet altijd goed op elkaar aansluiten. Hoe kan dit anders? Het traject Vernieuwing van integraal toezicht in het sociaal domein richt zich op integraal toezicht dat bijdraagt aan een lerend systeem, en aan een goede samenwerking op het gebied van zorg en ondersteuning. Onderdeel van het traject is een zelfevaluatietool voor gemeenten.