Noodbudget maatwerk

Noodbudget voor snelle hulp

Acht gemeenten en het Rijk experimenteren in de City Deal en het traject Eenvoudig maatwerk van het Programma Sociaal Domein met het maatwerkbudget. Een soort noodbudget voor kwetsbare mensen als snel hulp nodig is en niet duidelijk of en welk gemeentelijk budget beschikbaar is. Gemeenten gaan verschillend om met hun maatwerkbudget. Wat zijn de verschillen, inzichten en dilemma’s?