Leer- en ontwikkeltraject Versterken Sociale Basis

Het versterken van de sociale basis... zoveel makkelijker gezegd dan gedaan! Over het belang ervan is eigenlijk geen discussie. En daarmee is het dus een vraagstuk dat helemaal past om mee aan de slag te gaan in het kader van het Programma Sociaal Domein.
 
Vertrekkend vanuit de lerende uitvoeringspraktijk zijn het ministerie van VWS, gemeenten, Sociaal Werk Nederland, Werkplaatsen Sociaal Domein en Movisie vanaf 2017 een traject gestart. De opbrengst van dit traject is uitgewerkt in dit leerverslag. Het verslag biedt het aanknopingspunten om in de lokale praktijk met betrokken partijen in gesprek te gaan en te blijven. Ook geeft het inspiratie en spoort het aan  om te reflecteren, evenals om initiatieven te nemen. Waar kun je informatie vinden als je ergens meer van wilt weten? En hoe zit het in een tiental lokale praktijken? Ook worden dilemma’s en thema’s benoemd die het verdienen om over door te denken. Wat kan er anders en beter?