Privacy in het sociaal domein: Veel gestelde vragen

Wat mogen professionals tijdens het keukentafelgesprek wel of niet uitvragen? En wat mogen ze vastleggen? Wat mag je over de gezinsleden vastleggen in een rapportage? Hoe ga je om met zorgmijders of betrokkenen die toestemming weigeren? Hoe zit het met de rechtvaardiging van bemoeizorg of een drangtraject?

Veel gemeenten en organisaties in het sociaal domein hebben te maken met dergelijke vragen rond privacy. Zeker sinds de komst van de privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om organisaties in het sociaal domein hierbij te ondersteunen verzamelden we vanuit het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein praktische oplossingen en tips rond dit thema.

In deze tweede publicatie hebben we een aantal veel gestelde vragen rond privacy op een rij gezet. De vragen zijn gerubriceerd rond de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en regie en multproblematiek.

De eerste versie van deze publicatie verscheen eind 2019. Eind 2021 is de publicatie geactualiseerd.

Bij de totstandkoming van deze publicaties werkten VNG, Divosa en de NDSD intensief samen met twintig gemeenten. De inzichten en tips zijn gebundeld in vier handreikingen