Privacy in het sociaal domein: hoe communiceer je met inwoners over privacy?

Om kwetsbare mensen beter te helpen is het vaak nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken. Dan rijst de vraag: Hoe kunnen we mensen goed helpen én hun privacy goed beschermen? Het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein publiceert 4 publicaties die gemeenten en organisaties in het sociaal domein hierbij helpen. Onlangs verscheen de eerste: Privacy in het sociaal domein – hoe communiceer je met inwoners over privacy? > Lees meer