Privacy in het sociaal domein: wetswijziging

Het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein ontwikkelt samen met Rijk en gemeenten voorstellen voor een betere juridische basis voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Gemeenten krijgen daarbij een wettelijke grond om te verkennen of een persoon kampt met multiproblematiek.