Meer vertrouwen door 'horizontaal toezicht'

Sinds de decentralisaties zoeken gemeenten vaak nog naar de beste manier van verantwoorden. De gemeente Leeuwarden zet in op ‘horizontaal toezicht’.