Ingeschakeld werken in de zorg

Ingeschakeld, Werken in de Zorg, is een project, dat erop gericht is om te onderzoeken of en vervolgens hoe jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs ingezet kunnen worden in de zorgsector. In dit kader zijn in 2018 onder meer pilots gestart in Amsterdam, Arnhem en Friesland waarbij schoolverlaters toegeleid worden naar basisbanen in de verpleeghuissector. Het doel van de pilots is om praktijkervaring op te doen zodat deze gedeeld kan worden met andere regio’s.