Podcast #13: Kansenongelijkheid in het onderwijs

Het "Verdrag inzake de Rechten van het Kind" is er helder over: elk kind heeft recht op onderwijs en dat onderwijs dient zich te richten op "de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind". Nederland is een van de hoogst opgeleide landen ter wereld, maar toch heeft niet elk kind dezelfde mogelijkheden om zich volledig te ontplooien. Waarin bestaat de kansenongelijkheid in Nederland en hoe kunnen we het bestrijden? Welke rol spelen scholen hierin en welke rol is er weggelegd gemeenten pakken?

Je hoort Iliass el Hadioui, als onderwijssocioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit in Amsterdam, programmaleider van “De Transformatieve School” en lid van de Onderwijsraad. Daarnaast hoor je verhalen uit de praktijk van Yolande de Beer, rector van het Lyceum Rotterdam en eerder conrector en rector van het Marnix Gymnasium, en van Ufuk Kâhya, wethouder Duurzame mobiliteit, Talentontwikkeling en Welzijn in Den Bosch.

Podcast #13: Kansenongelijkheid in het onderwijs