Het Utrechtse sturingsmodel

Wat is het sturingsmodel van de gemeente Utrecht in het sociaal domein? Daarover gaat deze podcast, die verschijnt in onze nieuwe serie 'Zaaigoed: inspiratie voor het sociaal domein'. Utrecht bedacht haar sturingsmodel op basis van partnerschap. In de podcast licht onder andere Toke Tom (directeur Sociaal domein gemeente Utrecht) de leidende principes toe voor het leveren van hulp en zorg in Utrecht.

Het Utrechtse sturingsmodel