24 januari 2018

Programma Sociaal Domein: ‘Lerende Praktijk!’

Op 4 december werd de site van het programma Sociaal Domein ‘opengezet’. En dat is best een mijlpaal. Met bewondering heb ik gezien hoe een aantal directeuren en medewerkers vanuit gemeenten en het Rijk gedurende het afgelopen jaar dit nieuwe programma samen uit de grond stampten. Inmiddels komt het programma in de uitvoeringsfase. Van de vorderingen doen we verslag op allerlei manieren. Vanaf nu ook op de eigen site.

Het programma: Kansen pakken, bezwaren tackelen

Een klein jaar geleden kondigt toenmalig minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer het programma aan. De decentralisaties zijn formeel rond en verantwoordelijkheden overgedragen aan de gemeenten. Maar dat is pas het begin. Nu moet er werkelijk een nieuwe praktijk gaan groeien. Een waarin over de grenzen van beleidskokers wordt gekeken en overheden samenwerken als één overheid. Bewoners en belanghebbenden centraal, niet de instanties en procedures.

Het programma moet gaan zorgen dat de kansen van decentralisatie worden gepakt en de bezwaren getackeld. Dat zit in betere samenwerking onder nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Maar bijvoorbeeld ook in praktijken waar integraliteit nog schuurt. Denk aan zorgtradities en nieuwe ideeën over participatie. Of aan uitgangspunten van veiligheidsbeleid en kansen voor jongeren op achterstand. Juist de wrijving op die raakvlakken gaat het programma oppakken.

Vijftien verbetertrajecten

Vijftien verbetertrajecten zijn er sinds juni vanuit het programma opgestart. Ieder traject met een trekkersduo samengesteld uit gemeente en Rijk. Het mooie is dat die duo’s elkaar al vaak weten te vinden op hele concrete pijnpunten en mogelijke oplossingen.

Trajecten richten zich er bijvoorbeeld op hoe je voorkomt dat jongeren in de hulpverlening verdwalen op hun achttiende verjaardag omdat ze opeens andere ondersteuning krijgen. Of dat je best gegevens van de cliënt bij elkaar mag brengen voor een integrale aanpak van problemen als je de  toestemming goed regelt óf hoe je voorbij de ‘handelingsverlegenheid’ komt waar veel casemanagers en hulpverleners zich nog beperkt door voelen.

‘Lerende praktijk’

Al dit soort voorbeelden en strategieën worden stap voor stap ontdekt, ontwikkeld en gedeeld. Want iedere gemeente en iedere casus is anders, maar we hoeven niet voor alles het wiel opnieuw uit te vinden. Zo komen we tot een ‘lerende praktijk’. Geen definitieve antwoorden, maar de best beschikbare voor dit moment. De site gaat daar verslag van doen, om te beginnen van de vorderingen binnen de eerste vijftien trajecten. Zo kunnen proffesionals, ambtenaren, zorgverleners en ondersteuners van elkaar leren. Zo vind je nieuwe oplossingen voor hardnekkige problemen.

Deze nieuwe manier van leren en ontwikkelen past ook in de geest van het Regeerakkoord waarin de kern van de decentralisaties overeind blijft. Het sociaal domein krijgt de ruimte om zich de komende jaren verder te ontwikkelen. Ik heb gezien hoeveel er het afgelopen jaar al tot stand is gebracht. Het is nu onze klus als programmabureau om de uitbouw van de praktijk verder te faciliteren, te ondersteunen en verslag te doen op ons nieuwe platform!

 

Leon Noorlander is Manager programmabureau Programma Sociaal Domein