30 januari 2019

Mystery guests testen hoe toegankelijk het sociaal domein is

Nederland telt 1.4 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij kunnen meestal gewoon meedraaien in de maatschappij, maar hebben daarbij wel vaker hulp nodig dan anderen. Denk aan het huishouden, de opvoeding van kinderen, de administratie, omgaan met schulden en het vinden van werk. In het sociaal domein is er voor deze groep mensen op al die gebieden hulp te vinden. Maar is die altijd even goed toegankelijk?

Om dat uit te vinden, zetten de inspecties van Toezicht Sociaal Domein in 2017 ervaringsdeskundigen in om te checken hoe het staat met de toegankelijkheid van de hulp  in vijf gemeenten: Amsterdam, Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk. Door de ‘mystery guests’ te betrekken bij alle fases van het onderzoek stond het perspectief van de gebruiker steeds voorop. Er werd bovendien nauw samengewerkt met de LFB, de cliëntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking.

De ervaringsdeskundigen hebben eerst aangeven wat voor hen belangrijk is. Daaruit kwamen zes punten waarop is getoetst. Daarna zijn ze als mystery guest op pad gegaan met een aantal hulpvragen. Hoe ze daarmee werden geholpen, hebben ze vervolgens zelf aan de deelnemende gemeenten verteld. Die konden er daarna mee aan de slag om de toegang tot het sociaal domein nog beter te maken.

Op de website www.toegangsociaaldomein.nl zijn alle ervaringen van de mystery guests terug te vinden. Een van hen, Harry uit Utrecht, is te zien in bijgaande video.

Bron: www.gemeentenvandetoekomst.nl

Lees meer over onze trajecten over toezicht en mensen met een lvb