14 juni 2018

Inspiratiebijeenkomst Programma Sociaal Domein

Op 12 april kwamen collega’s van het Rijk, gemeenten, professionals en medewerkers van kennisinstituten bijeen voor een inspiratiebijeenkomst in Houten. Er is veel kennis en ervaring uitgewisseld in plenaire sessies en workshops. De lerende praktijk in actie! Bekijk het filmpje voor een videoverslag.