28 februari 2019

Gemeenten in financiële problemen door sociaal domein

Gemeenten komen in steeds grotere financiële problemen door de toename van de kosten in het sociaal domein. Dat blijkt uit de Benchmark Nederlandse Gemeenten van adviesbureau BDO.

Alle seinen van de gemeentelijke financiën staan op oranje of zelfs al op rood: de uitgaven in het sociaal domein lopen op, de gemeentelijke solvabiliteit daalt, gemeenten moeten in steeds grotere mate hun eigen vermogen aanspreken of bezuinigen op andere uitgaven.

Het beeld dat BDO schetst, sluit aan bij de bevindingen die eerder al werden gedaan in een onderzoek naar de gemeentelijke jaarrekeningen in opdracht van Divosa. Uit dit onderzoek bleek dat gemeenten in 2017 724 miljoen (4,4%) meer hebben uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot.

Bron: www.divosa.nl