9 mei 2019

Gemeenten dreigen jeugdhulp terug te geven

De VNG voert de druk op het kabinet op om met extra geld voor de jeugdhulp over de brug te komen. In een open brief en oproep aan het kabinet dreigt de gemeentekoepel de jeugdzorgtaken weer bij het rijk terug te leggen, als het kabinet niet bereid is gemeenten ‘voldoende tegemoet te komen’.

In de brief wordt niet gerept over een bedrag dat de gemeenten extra van het rijk willen hebben. Uit inventarisatie door Binnenlands Bestuur in 20 gemeenten bleek het tekort alleen daar al op ruim 61 miljoen euro uit te komen. Als dat wordt geëxtrapoleerd kom je uit op een bedrag van 1,2 miljard euro. De tekorten op de jeugdhulp bij de benaderde gemeenten variëren van 5 tot bijna 30 procent ten opzichte van het rijksbudget.

De open brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verscheen woensdag in het AD en vrijwel alle regionale dagbladen.

> Lees het artikel in Binnenlands Bestuur