8 november 2018

Agenda

Het Programma Sociaal Domein is regelmatig betrokken bij bijeenkomsten, workshops, congressen en festivals over thema’s die onze trajecten raken. De komende tijd zijn we op verschillende plekken te vinden. Een overzicht.

16 november Dag van de (lokale) democratie

In de Prodentfabriek in Amersfoort komen zo’n 750 lokale bestuurders, ambtenaren, raadsleden, inwoners en professionals bij elkaar. Je  kunt er in de praktijk ervaren hoe veelzijdig lokale democratie is en hoe een sterke lokale democratie helpt bij de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken. Je krijgt er concrete handvatten om de lokale democratie te versterken.

Betrokken traject: Rol gemeenteraad.

22 november: Praktijkdag Programmaraad Werk & Inkomen

De Programmaraad Werk & Inkomen (waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken) organiseert een  Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat op donderdag 22 november 2018 in het Muntgebouw in Utrecht. Thema’s die aan bod komen zijn: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, transparantie en samenwerking in de arbeidsmarktregio. Er is een gevarieerd programma samengesteld met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI.

Betrokken traject: Basis van de arbeidsmarkt

29 november: Divosa najaarscongres

De arbeidsmarkt trekt aan en dat geeft niet alleen een boost aan de economie maar ook aan het sociaal domein. Hoe kunnen we daar slim gebruik van maken? Welke kansen, mensen en netwerken zijn er (opnieuw) te ontdekken?

Betrokken trajecten: Samen, Slim, Slagvaardig, Eenvoudig maatwerk en Basis van de arbeidsmarkt.

3 december: Middag van Zorg en Veiligheid

Ga met vakgenoten in gesprek over complexe problematiek op het snijvlak van Zorg, Veiligheid en Sociaal Domein. En krijg handvatten om deze problemen aan te pakken. > Lees meer 

Betrokken trajecten: Zorg en veiligheid en Uitwisseling Persoonsgegevens Privacy

Meer informatie? Stuur een mail aan info@programmasociaaldomein.nl

Photo by Roman Kraft on Unsplash