27 oktober 2018

3 december: workshop City Deal ‘Zorg voor veiligheid in de stad’

Hoe kunnen we criminaliteit en overlast terugdringen door een betere verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid? Om die vraag draait de workshop City Deal ‘Zorg voor veiligheid in de stad’ op de Middag van Zorg en Veiligheid op 3 december a.s. in Den Bosch. De City Deal is onderdeel van het traject Zorg en Veiligheid van het Programma Sociaal Domein.

Een persoon met verward gedrag, die een risico vormt voor zijn omgeving. Of een gezin, waar sprake is van  kindermishandeling mede doordat een ouder verslaafd is. Complexe maatschappelijke problematiek houdt zich niet aan grenzen van specifieke werkterreinen van (overheids)organisaties. Daarom is het zaak dat de domeinen zorg en veiligheid beter samenwerken.

City Deal ‘Zorg voor veiligheid in de stad’

Exact daaraan werken de gemeenten Almere, Breda, Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Zoetermeer en vier ministeries sinds maart 2017 samen in de City Deal ‘Zorg voor Veiligheid in de Stad’. Daarvoor experimenteren ze met innovatieve aanpakken die bijdragen aan het oplossen van knelpunten op het gebied van zorg, participatie en veiligheid.

Zoals de Aanpak Onaantastbaren in Maastricht. De aanpak richt zich op jongeren uit kansarme gezinnen die worden gerekruteerd door criminele ‘onaantastbare’ families. Zij zorgen voor veel overlast in de wijken. Daarom wordt er gezocht naar een goede dagbesteding voor kwetsbare jongeren om rekrutering te voorkomen.

De workshop City Deal ‘Zorg voor veiligheid in de stad’

Tijdens de interactieve sessie City Deal ‘Zorg voor veiligheid in de stad’ op de Middag van Zorg en Veiligheid delen we onze ervaringen met experimenten op het gebied van zorg en veiligheid. Welke bestuurlijke en inhoudelijke lessen heeft dat opgeleverd? Wat is belangrijk als het gaat om samenwerken tussen gemeenten en het Rijk aan complexe maatschappelijke opgaven?

De Middag van Zorg en Veiligheid

De Middag van Zorg en Veiligheid op 3 december a.s. staat in het teken van een betere verbinding van de domeinen zorg en veiligheid. Om dit te realiseren gaan professionals en bestuurders met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Ook de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn 3 december aanwezig om mee te discussiëren over dit thema.

Voor wie?

De Middag van Zorg en Veiligheid is een bijeenkomst voor bestuurders.

Meer weten?

Wil je 3 december ook komen naar de workshop City Deal ‘Zorg voor veiligheid in de stad’ op de Middag van Zorg en Veiligheid? Schrijf je dan hier in! Neem voor meer informatie contact op met Annelize de Ruiter-van Dijk, adviseur Veiligheid in sociaal domein bij het ministerie van Justitie en Veiligheid via a.e.van.dijk@minvenj.nl

Lees ook