Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) naar Tweede Kamer

Het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) wordt na de zomer ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt vergezeld van een Nader Rapport. Hierin wordt aangegeven hoe het advies van de Raad van State over het conceptwetsvoorstel is verwerkt in de wetstekst. 

twee voordeuren

Streven is dat de Wams 1 januari 2024 in werking treedt. Dit hangt uiteraard af van de behandeling van de wet in de Tweede en Eerste Kamer.

Voorbereidingen implementatie Wams

In de tussentijd werkt het Rijk samen met de VNG, Divosa en partners uit het veld aan de voorbereidingen van de implementatie.

Het wetsvoorstel biedt een wettelijk kader voor gemeenten om nog beter de regie te pakken op een gecoördineerde aanpak in gevallen van meervoudige problematiek in het sociaal domein.

Het waarborgen van de privacy voor de inwoner en regie op de aanpak van meervoudige problematiek bij gemeenten vormen ook de belangrijkste uitgangspunten bij de voorbereidingen voor de implementatie van de wet.

> Lees hier meer over de weg naar de Wams binnen het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy van het Programma Sociaal Domein