Onderzoek minimaatwerk: kleine giften als troef voor hulpverleners

Soms kan met kleine bedragen een groot verschil worden gemaakt. Het aanvragen van een vergoeding van die relatief beperkte kosten, kan voor sociaal werkers wel tijdrovend zijn. Om dat te voorkomen hebben veel gemeenten een maatwerkbudget ingesteld. In de gemeenten Amsterdam, Hengelo, Leiden en Utrecht werken de wijk- of buurtteams met een minimaatwerkbudget. Voor kleine bedragen (in meeste gemeenten tot € 500) kunnen teamleden zelf beslissen of ze het inzetten. Als drie teamleden in de daarvoor gevormde Whatsapp-groepjes toestemming geven, kan het minimaatwerkbudget worden uitgegeven. Het gaat om hulp in natura. Het geld gaat direct naar de leverancier van de genoemde dienst of goederen.

> Direct naar het onderzoeksrapport

Noodbudget maatwerk

City Deal Eenvoudig Maatwerk

De City Deal Eenvoudig Maatwerk heeft Anneke Ensink en Linda Meijvis (van de Stichting Uitvoering Maatwerk) gevraagd een onderzoek te doen naar de maatschappelijke opbrengst van het minimaatwerkbudget. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de opbrengst van het minimaatwerk is voor de bewoner, de hulpverlener en voor de maatschappij als geheel.

De titel van hun rapport is de kortste samenvatting van de resultaten: “Kleine giften, groot effect.” We hebben Anneke Ensink en Linda Meijvis ook gevraagd hoe het minimaatwerk nog effectiever kan worden ingezet. Zo is in Hengelo bedacht om teams die het mini-maatwerk veel inzetten te mengen met teams die het minder inzetten. Dat kan het gebruik bevorderen. We hebben ook gevraagd of de inzet van het mini-maatwerk een opmaat kan zijn naar meer structurele veranderingen, bijvoorbeeld door collectieve afspraken te maken over terugkerende knelpunten.

Collectieve afspraken

In het rapport wordt geconstateerd dat dit soort collectieve afspraken met partners nog weinig voorkomen. Toch biedt dit goede kansen. Als geregeld vanuit het maatwerkbudget kosten voor huurachterstanden worden betaald, kan met de woningcorporaties een afspraak worden gemaakt dat zij – bij vergoeding vanuit het mini-maatwerk budget – ook een deel van de vordering kwijt te schelden.

Met het onderzoek hopen we meer bekendheid te geven aan de methodiek van het minimaatwerkbudget, zodat gemeenten die er nog niet mee werken dit gemakkelijk kunnen overnemen. Want zo laat dit onderzoek zien: een gift uit het minimaatwerkbudget kan voor bewoners veel verschil maken en is een troef in handen van hulpverleners.