Bijeenkomst Twentse Koers: brede regionale samenwerking sociaal en medisch domein

Samen met meer dan 300 partners – zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, huisartsen, inwonersinitiatieven en schuldhulpverleningsorganisaties – werken aan meer gezondheid en welzijn van inwoners. De Twentse Koers is een strategische samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, GGD Twente, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis en provincie Overijssel. Meld je nu aan voor de online bijeenkomst op 14 april tussen 13 en 14.30 uur!

Portretfoto

Door onze initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden, versterken we slagvaardigheid bij het realiseren van het toegankelijk, betaalbaar en beschikbaar houden van goede zorg en ondersteuning in Twente. We werken samen over de grenzen van wetten en organisaties heen en leggen verbinding tussen het medisch en sociaal domein, met de focus op gezondheid. 

Tijdens deze bijeenkomst nemen Elise Hol (programmamanager Twentse Koers), Eric Veldboer (regiomanager Menzis) en Betty Sibbel (adviseur publieke gezondheid GGD Twente) jou mee in de aanpak en het verhaal van de Twentse Koers (www.twentsekoers.nl).

De afgelopen vijf jaar zijn al mooie resultaten geboekt: nieuwe verbindingen zijn ontstaan, kennis is gedeeld, gezamenlijke aanpakken zijn uitgerold en het belangrijkste: inwoners zijn daadwerkelijk geholpen. Onze resultaten laten zien dat domeinoverstijgende regionale samenwerking werkt.

Dat heeft de doorslag gegeven om ons samen te blijven inzetten voor een duurzame verandering in de gezondheid van de inwoners in Twente en het toekomstbestendig houden van ons zorgstelsel.

Nieuwsgierig naar hoe we dat doen? Tijdens deze bijeenkomt nemen we jou mee in de aanpak en het verhaal van de Twentse Koers. We delen praktische tips en tricks en gaan graag samen verder in gesprek.  

Meld je gratis aan via info@programmasociaaldomein.nl

Lees ook het artikel: Geen gesteggel meer over geld en Een hulphond bij anorexia