Sneller en beter inkopen in het Sociaal Domein? Deze handreiking helpt

Het inkopen van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning levert gemeenten telkens een tijdrovende zoektocht op naar de kwaliteitseisen die ze moeten stellen. Movisie maakte een handreiking die helpt bij het opstellen van meer uniforme kwaliteitseisen. Voordelen: gemeenten kunnen het inkoopproces sneller doorlopen en hebben minder administratieve last.  

rollator in een verzorgingstehuis
Beeld: ©Ministerie van BZK

Handreiking

Als gemeenten en regio’s jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning inkopen, zijn de gebruikte inkoopdocumenten openbaar. Deze documenten bevatten veel informatie over inkoopcriteria en zijn daarmee belangrijk voor het inkooptraject. Het doornemen van deze documenten kost echter veel tijd. Daarom is Movisie gevraagd om een handreiking op te stellen. Deze handreiking ‘Kwaliteitskaders en -standaarden bij inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning’ helpt gemeentelijke professionals om het inkoopproces vorm te geven. Ook helpt deze handreiking aanbieders van zorg, doordat ze inzicht biedt in hoe gemeenten inkopen. 

Praktijkvoorbeelden

Naast de handreiking heeft Movisie drie interessante voorbeelden uit de inkooppraktijk gevonden en beschreven. De eerste vind je hier. De komende tijd worden op Vindplaats Inkoop Sociaal Domein ook de andere voorbeelden gedeeld. Ze bestaan telkens uit een interview met een gemeente of regio en een aanbieder van zorg. 


Daarnaast wordt er een overzicht gedeeld van de kwaliteitspassages in het inkoopdocument. Dit alles voor een beter verloop van het inkoopproces en uiteindelijk betere zorg voor de cliënt. 
 

Hier lees je meer over (de totstandkoming van) de handreiking. De volledige handreiking vind je hier.

Voorzijde handreiking