Inclusief in de Buurt: naar meer onderlinge verbondenheid in de wijk Stromenwaard

Inclusief in de Buurt is hét platform in de wijk Stromenwaard waar er samen wordt gewerkt met mensen uit de buurt, bestaande uit verschillende initiatieven. Maar ook met de gemeente Harderwijk en medewerkers van verschillende maatschappelijke en hulpverlenende organisaties in Harderwijk, zoals het Praktijkhuis. We laten Helma van den Hoek, Jan Willem Bijl en Inez Brands aan het woord over hoe Inclusief in de Buurt mensen uit de wijk bij elkaar brengt.

Inez Brands
Inez Brands

Inclusief is een samenwerkingsverband in de wijk Stromenwaard waar alle wijkinwoners terecht kunnen. Organisaties als Zorgdat, Stimenz, MEE, Uwoon, Meerinzicht, AHMN, GGZ-centraal, De ontmoeting, Tactus, Kwintes of Praktijkhuis werken samen om de buurt fijn, fijn en leefbaar te houden voor iedereen. Hoe doen ze dat?

Vervelende buren

Inez Brands woont al heel wat jaren in de buurt Stortemelk, met plezier. Dat is een tijd wat minder geweest, toen zij en haar buren overlast hadden van directe buren. Inez: ‘Vorig jaar kreeg ik nieuwe buren. Wij hadden last van het vele geschreeuw, vechten, geblaf en stank van de honden. Daarom zochten we als buurtbewoners contact met Maarten van Inclusief in de Buurt. Samen zochten we naar een passende oplossing voor de overlast.’ De overlastgevende buren van Inez zijn uiteindelijk op eigen initiatief verhuisd.

Beter in contact met de buurt

Ondanks het woonoverlast waar Inez en haar buurt last van hadden, leverde het traject met Inclusief in de Buurt verbondenheid op: goed contact met haar directe buren. Inez: ‘Hiervoor had ik niet echt contact met de buren. Dat is nu helemaal anders. We spreken elkaar nu regelmatig en zorgen voor elkaars planten als de ander daar even geen mogelijkheid toe heeft. Wij zijn als buren echt meer verbonden met elkaar. Daarnaast waren wij als buren echt verrast door de betrokkenheid vanuit de gemeente en Inclusief in de Buurt om te helpen bij de woonoverlast. Inclusief in de Buurt is zichtbaar aanwezig in de wijk, dat is fijn.’

‘Hiervoor had ik niet echt contact met de buren. Dat is nu helemaal anders.

Zichtbaar aanwezig

Jan Willem werkt als klantmanager bij Meerinzicht, een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten. Vanuit zijn portefeuille Wonen trekt hij regelmatig de wijk in om bewoners te spreken: ‘We gaan zoveel als dat kan de buurt in en nemen vragenlijsten af bij buurtbewoners. Het gesprek dat bij de vragenlijst hoort levert veel op; wat mensen bezig houdt, welke vragen of problemen er zijn en wat mensen willen bijdragen aan de buurt. We weten hierdoor beter wat er op buurniveau speelt, waarbij het ons lukt om van een individuele behoeften of wens iets collectiefs te maken.’

Maak zaken bespreekbaar

Jan Willem: ‘Samen met alle organisaties die betrokken zijn bij Inclusief in de Buurt maken we dingen die toe doen bespreekbaar. Hieruit ontstaan mooie initiatieven in de buurt waar we onze bijdragen aan leveren. Zo is er een buurtpreventie team in ontwikkeling, een moestuin en vindt er regelmatig een buurtbarbecue plaats.’

Helma van den Hoek
Helma van den Hoek

Een warm thuis voor de hele buurt

Naast de buurtinitiatieven die langzaam ontstaan is er ook een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners.
Helma werkt als ervaringsdeskundige voor het Praktijkhuis. Het Praktijkhuis zorgt voor een warm thuis voor iedereen die op zoek is naar een luisterend oor of levenswijsheid. In de woorden van Helma: ‘Het Praktijkhuis is er voor iedereen uit de buurt, dus ook voor de bewoners van de Stormenwaard. Hiervoor is geen indicatie of diagnose nodig. In Het Praktijkhuis zijn altijd ervaringsdeskundige medewerkers/vrijwilligers om in gesprek te gaan over dat wat iemand belangrijk vindt. Ook kan er meegedaan worden aan de activiteiten die Het Praktijkhuis organiseert of kun je deelnemen aan hersteltrainingen.’

‘Het levert een gedeelde noemer en daarmee gelijkwaardig gesprek op. Daarmee creëren we een werkomgeving waar zorg- en ondersteuningsvragen van mensen op tijd worden gezien en opgelost, mensen contact met elkaar hebben en er toegang is tot laagdrempelige ondersteuning.’

Gelijkwaardige gesprekken

‘Het Praktijkhuis fungeert als inloopvoorziening, waar iedereen uit de wijk mag binnenlopen. Iedereen spreekt vanuit zijn of haar eigen ervaringsdeskundigheid. Dat zorgt voor een gelijkwaardige relatie en een gelijkwaardig gesprek: iedereen aan tafel heeft een rugzak. Het hoeft niet eens zo zeer om de inhoud van de rugzak te gaan of altijd zware kost te zijn. Het levert een gedeelde noemer en daarmee gelijkwaardig gesprek op. Daarmee creëren we een werkomgeving waar zorg- en ondersteuningsvragen van mensen op tijd worden gezien en opgelost, mensen contact met elkaar hebben en er toegang is tot laagdrempelige ondersteuning.’

Samen bruggen bouwen

Jan Willem: ‘Inclusief in de Buurt maakt dat we met elkaar bruggen bouwen. Samen koppelen we mensen of activiteiten aan elkaar. Er is bijvoorbeeld een wijkbudget beschikbaar om gezamenlijk dingen te organiseren in de buurt. Dat – samen met het casuïstiekoverleg dat tweewekelijks plaatsvindt en voor korte lijntjes zorgt – maakt dat er snel bij bent als het mis dreigt te gaan in de persoonlijke levens van mensen uit de wijk.’