Gemeente Berkelland: Zorgen om zorgvastgoed

Nederland verkeert in een wooncrisis. Voor kwetsbare mensen is het extra lastig om een passende woning te vinden. Er is een grote behoefte aan zorgspecifiek vastgoed. Woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders moeten samen aan de slag om deze opgave aan te pakken. In de video 'Ouderen en de woonopgave in een krimpregio' zien we een praktijkvoorbeeld van deze problematiek. De gemeente Berkelland is een plattelandsgemeente met verschillende opgaven. Eén van deze opgaven is vergrijzing. > Bekijk de video op Youtube

maikel van der neut, berkelland, wooncrisis
Wethouder Maikel van der Neut

Woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders: elk van deze drie partijen heeft zijn eigen zorgen. Woningcorporaties moeten rekening houden met de toekomst: Is de investering rendabel? Hoe ziet de woningbehoefte er in de toekomst uit? Bouwen we niet voor leegstand? Gemeenten kunnen maar in zekere mate invloed uitoefenen. En zorgaanbieders willen vooral de beste zorg kunnen leveren. 

Omdat we in een krimpregio zitten, moeten we flexibel zijn. Je wilt niet bouwen voor leegstand.

In de gemeente Berkelland zijn alle partijen met elkaar in gesprek. ‘Als je nu gaat bouwen heb je een opdracht voor de toekomst', vertelt Maikel van der Neut, wethouder in de gemeente Berkelland. 'Omdat we in een krimpregio zitten, moeten we flexibel zijn. Je wilt niet bouwen voor leegstand. Maar als gemeente is het ook een beetje regie voeren zonder macht.'

Ouderen en de woonopgave in een krimpregio

Zorgspecifiek vastgoed 

Henk-Jan Veltkamp van woningcorporatie ProWonen maakt zich zorgen over het zorgspecifiek vastgoed: ‘Veel zorginstellingen in deze regio hebben plannen. We zien een stijging in het aandeel ouderen die behoefte hebben aan verzorging vanuit dementieperspectief. Die plekken zijn er nu niet in de zorginstellingen, dus daar moet worden uitgebreid.’ 

We zien een stijging in het aandeel ouderen die behoefte hebben aan verzorging vanuit dementieperspectief.

Een voorbeeld van zorgspecifiek vastgoed is Stichting Berkelhof in gemeente Berkelland. De Berkelhof is een zorgboerderij die een woon- en/of dagbestedingsplek voor volwassenen met een verstandelijke beperking biedt. De locatie wil nu uitbreiden met een nieuw gebouw dat huisvesting biedt voor ouderen met een verstandelijke beperking. 

Passende zorg 

Susanne Krisse, directeur van stichting Berkelhof legt uit dat deze plannen op korte termijn gerealiseerd moeten worden: ‘Als het nog lang duurt voordat we onze plannen kunnen realiseren, dan komen bewoners, mantelzorgers en hulpverleners in de problemen. We kunnen dan geen passende zorg meer bieden en als gevolg moeten bewoners in andere instellingen worden geplaatst. We kunnen nabijheid van familie dan niet waarborgen.’ 

Als het nog lang duurt voordat we onze plannen kunnen realiseren, dan komen bewoners, mantelzorgers en hulpverleners in de problemen.

susan krisse, berkelhof, zorgvastgoed
Susanne Krisse van de Berkelhof

Risico 

Veltkamp stelt dat investeren in zorgspecifiek vastgoed een risico is voor woningcorporaties. ‘Als wij in de Berkelhof investeren, kunnen we mogelijk ander zorgvastgoed niet financieren. Daarnaast is de toekomst onzeker. Als we investeren in zorgspecifiek vastgoed kunnen we dit in de toekomst niet gemakkelijk beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld verhuur van appartementen.’

Het zou mooi zijn als woningcorporaties samen met gemeenten en het Rijk duidelijke richtlijnen krijgen over hoe we met zorgvastgoed om moeten gaan.

Veltkamp concludeert: ‘Het zou mooi zijn als woningcorporaties samen met gemeenten, Aedes en het Rijk duidelijke richtlijnen krijgen over hoe we met zorgvastgoed om moeten gaan. Een eenduidige visie, waar ook de juiste middelen beschikbaar voor worden gesteld.’ 

veltkamp, prowonen, zorgvastgoed
Henk-Jan Veltkamp

Lees ook: Wooncrisis: aandacht nodig voor ‘wonen met een kop erop’

Lees ook over de Actieagenda wonen

Fotografie: Emiel Muijderman