Regionale mobiliteitsteams (RMT’s) formeel aan de slag

Veel mensen, vaak in kwetsbare posities, verloren tijdens de coronacrisis hun baan(zekerheid). Tegelijkertijd hebben werkgevers op andere plekken juist nu meer werk en te weinig werknemers. Daarom richt het kabinet de pijlen van het derde steun- en herstelpakket op het voorkomen van langdurige werkloosheid en de afnemende kansen op werk. Deze crisisdienstverlening voor de arbeidsmarkt is aanvullend op de reguliere dienstverlening en er is ontschot budget voor beschikbaar.

Een metaalbewerker aan het werk met een zaag

De crisisdienstverlening wordt op maat ingezet in regionale mobiliteitsteams (RMT's). Wat mensen nodig hebben om (weer) aan het werk te komen staat centraal in de RMT-aanpak, ongeacht of ze inkomen uit werk of een uitkering hebben. De mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen de vakbonden FNV, CNV en VCP, ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO, UWV, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad, NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW.

Lees meer over regionale mobiliteitsteams op de website van Divosa.