Video: Nieuwe Wet inburgering in de praktijk

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Het doel van de wet is dat inburgeraars de Nederlandse taal op een hoger niveau leren spreken en dat er een betere verbinding komt tussen inburgering en werk of een andere vorm van participatie. De nieuwe inburgeringswet is gericht op het participeren naar betaald werk. Gemeenten kunnen per 1 juli 2021 werken 'in de geest van de nieuwe wet'. 

still uit de video wet inburgering waar een vrouw een baby verzorgd

In deze video zien we het verhaal van Jamila uit Syrië. Enige maanden na haar komst naar Nederland startte ze een traject bij NCB opleidingen en Naviva kraamzorg. Het traject laat zien wat ervoor nodig is om inburgeraars zo snel mogelijk naar werk te begeleiden, en wat dat vraagt van alle betrokken partijen: Rijk, gemeente, werkgever, taalschool en ROC.

Om mee te doen aan het traject moest Jamila eerst een selectieprocedure doorlopen. Na akkoord van de gemeente startte Jamila bij NCB Opleidingen en het ROC Midden Nederland met haar traject. Tegelijkertijd ging ze aan de slag bij Naviva kraamzorg. Wanneer het diploma behaald is, wordt Naviva officieel de werkgever en krijgt Jamila een vast contract.

Vooral in de randstad is er grote vraag naar kraamverzorgers. Ook is het fijn dat er via het traject kraamverzorgenden vanuit een andere cultuur kraamzorg leveren, omdat er binnen Naviva ook heel gezinnen zijn met andere culturen. Daarnaast vindt Naviva het heel belangrijk om deze mensen een kans op de arbeidsmarkt te geven. Hiermee lopen de betrokken partijen vooruit op de beoogde aanpak van de nieuwe Wet inburgering, waarbij mensen zo snel mogelijk naar werk begeleid worden.

Beluister ook de podcast over de nieuwe Wet inburgering