‘Om langere tijd ergens aan de slag te blijven, geeft een diploma veel meer zekerheid’

In de gemeente Groningen beginnen relatief veel statushouders aan een opleiding, zo blijkt uit cijfers van de Divosa Benchmark Statushouders. Van de statushouders tussen de 18 en 30 jaar gaat 50% naar school, tegenover een benchmarkgemiddelde van 33%. Wat maakt de aanpak van de gemeente zo succesvol? ‘Pas als je de mens echt leert kennen, kun je diegene goed op weg helpen’, weten integratieadviseur Esmeralda van Boon en ontwikkelmanager migratie Mathilda Oosterhuis van de gemeente Groningen uit ervaring.

esmeralda van Boon en Mathilda Oosterhuis van de gemeente Groningen
Esmeralda van Boon en Mathilda Oosterhuis van de gemeente Groningen.

Esmeralda stond aan het begin van de oprichting van Hub Haren. Daar worden statushouders geënthousiasmeerd om op allerlei manieren zoveel mogelijk in de gemeente mee te doen. Die succesformule werd meegenomen op het moment dat Haren vorig jaar met Groningen fuseerde. ‘We vinden het belangrijk dat nieuwkomers een startkwalificatie behalen. Op korte termijn kun je misschien wel een baantje vinden, maar om langere tijd ergens aan de slag te blijven, geeft een diploma veel meer zekerheid’, licht Mathilda de drive van de gemeente toe.

En dus wordt er sinds eind 2018 veel energie gestoken in de jonge groep nieuwe Groningers die nog gemakkelijk met studiefinanciering in het reguliere onderwijs kan instromen.

Lees het hele artikel op de website van Divosa.