Publicatie Privacy in het sociaal domein; bewustzijn bij gemeenten

Zijn gemeenten en professionals in het sociaal domein zich voldoende bewust van privacy bij de hulp aan (kwetsbare) mensen? De publicatie 'Privacy in het sociaal domein; bewustzijn bij gemeenten' is bedoeld om gemeenten en hun ketenpartners bewuster te maken bij het verwerken van persoonsgegevens. Ze biedt inzicht in te maken keuzes, evenals een verzameling aan instrumenten en methodieken. De input is verzameld en aangeleverd door gemeenten die deelnamen aan het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein. Ze zijn allemaal in de praktijk toegepast en hebben tot positieve resultaten geleid op het vlak van bewustzijn.

Denkend persoon in kantoor

Om kwetsbare mensen beter te helpen is het bijna altijd nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken. Dan rijst de vraag: welke gegevens mogen we dan gebruiken of uitwisselen? Hoe zit het bij een meervoudige hulpvraag met de verwerking van persoonsgegevens? Hoe kunnen we mensen goed helpen én hun privacy goed beschermen?

Veel gemeenten en organisaties in het sociaal domein worstelen met deze vragen. Zeker sinds de komst van de nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om gemeenten te ondersteunen verzamelden we vanuit het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein praktische oplossingen en tips rond dit thema. Binnen dit traject werkten VNG, Divosa, het ministerie van BZK en de NDSD intensief samen met twintig gemeenten.

> Lees ook de andere publicaties over Privacy in het sociaal domein