Verstrikt in regels: verhalen uit de praktijk

Het programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft onlangs een boekje gepubliceerd met 9 verhalen uit de dagelijkse praktijk van de maatwerkprofessional. Een publicatie waarin het programma in een inkijkje geeft in de dagelijkse realiteit van professionals in het veld; ook zij raken verstrikt in onze wondere web van wetten, regels en instanties. Het programma werkt aan een beter begaanbaar pad voor hen.

voorkant boekje

Met welke wetten heeft de professional in het sociaal domein te maken in de dagelijkse praktijk? En wat zijn de mogelijkheden om van sommige wetten af te wijken? Veel wetten in het sociaal domein kennen hardheidsclausules die uitzonderingen, en dus maatwerk, mogelijk maken.

Het programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft kennis- en adviesbureau Stimulansz gevraagd om een overzicht te maken van alle hardheidclausules in 37 wetten rond het sociaal domein. Een overzicht dat de professional helpt om binnen bestaande regelgeving tot een oplossing te komen én die bijdraagt aan de discussie rondom maatwerk.

Online bijeenkomst

De komende periode gaat het programma actief nieuwe gemeenten betrekken. Die gemeenten krijgen informatie over de bouwstenen en hoe ze deze kunnen gebruiken om vastgelopen multiprobleemsituaties vlot te trekken. Op donderdag 3 december is er van 15:00-16:30 een online kennismakingsbijeenkomst voor gemeenten die interesse hebben om zich aan te sluiten bij programma.

Een fysiek exemplaar van het boekje is gratis op te vragen. Stuur dan je adres naar maatwerkmultiprobleemhuishoudens@minszw.nl.