Martijn Sanders, ministerie van OCW: 'Ik maak me zorgen om de mbo'ers die nu geen praktijkonderwijs krijgen'

In een serie korte interviews vertellen de leden van de programmaraad van het Programma Sociaal Domein over hun werk en visie. Martijn Sanders is directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van OCW. Begin 2020 volgde hij Inge Vossenaar, extra directeur-generaal Volksgezondheid, op in onze programmaraad.

Martijn Sanders, OCW, kansengelijkheid

Waar moeten we in het sociaal domein in de toekomst (meer) op inzetten?

‘Onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt is een belangrijk thema voor de toekomst, evenals kansenongelijkheid en de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg. Ik maak me bijvoorbeeld zorgen om de mbo’ers die nauwelijks praktijkonderwijs krijgen door corona. Veel stages gaan niet door, vooral in de horeca en bouw. We moeten ervoor waken dat we deze jongeren opleiden voor werkloosheid, dat ze hun zelfvertrouwen en connectie met de arbeidsmarkt kwijtraken.'

'Daarnaast zie ik dat veel kwetsbare mensen moeite hebben om digitaal bij te blijven. Zij zijn gebaat bij een fysiek loket waar ze met hun vragen terecht kunnen. Hulp aan kwetsbare mensen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.’

Welke lessen hebben we tot nu toe geleerd van de huidige coronacrisis voor het sociaal domein en de samenwerking tussen gemeenten en Rijk?

‘Winst van corona is dat we er samen in het sociaal domein de schouders onder zetten, dat we er beter in slagen om de institutionele belangen buiten spel te zetten. Niet alleen de departementen onderwijs en zorg werken bijvoorbeeld intensiever samen. Ook heb ik wekelijks contact met onderwijsdirecteuren van de G4 over thema’s als kansengelijkheid, leerlingen die uit beeld zijn bij school en leerlingen die thuis geen veilige plek hebben. Samen zoeken we naar oplossingen. Zo zorgden we ervoor dat kinderen waarvan we weten dat ze het thuis niet fijn hebben, toch op school terecht konden tijdens de lock down.'

'De kansengelijkheid heeft een deuk gekregen door corona'

'Deze intensieve samenwerking willen we graag vasthouden. Want die helpt ook om meer begrip te krijgen voor elkaars werk. We zoeken meer naar het gemeenschappelijke belang: niet “jij-bakken” maar samen aan de slag vanuit de juiste intentie.'

'Tegelijkertijd zie ik dat de kansengelijkheid een deuk heeft gekregen door corona. Heb je als scholier thuis geen goede computer of internet of geen ouder die je op weg helpt met jouw huiswerk? Dan sta je direct op 2-0 achterstand. Kortom, we hebben mooie stappen gezet in het sociaal domein, maar er ligt ook nog een weg voor ons.’

Waarom ben je lid van de programmaraad van het Programma Sociaal Domein?‘

'Het is prettig en leerzaam dat in de programmaraad zowel gemeenten als ministeries vertegenwoordigd zijn. In mijn werk heb ik vaak te maken met onderwerpen waarbij de domeinen zorg en onderwijs elkaar raken. Denk aan de zorg voor kinderen in het speciaal onderwijs. Dan helpt het om over gevoelige thema’s het goede gesprek met elkaar te voeren. Beleid staat soms bijvoorbeeld nog teveel op afstand van de uitvoering. In de programmaraad zijn zowel landelijke als lokale spelers uit het sociaal domein vertegenwoordigd: dat helpt bij dit goede gesprek. Wat zijn de effecten van beleid op de uitvoering?’

Bekijk ook de interveiws met de programmaraadsleden Carry Goedhart en Lisette de Bie

Meer weten? Neem contact met ons op!