Corona: de impact op het sociaal domein

De coronacrisis kan een dubbele crisis betekenen voor kwetsbare mensen. Niet alleen worden ze, door hun leefstijl en gezondheid, vaker ernstig ziek door het virus, ook de economische crisis als gevolg van de pandemie zal deze groep extra hard raken.

Wat zijn die effecten en gevolgen van de coronacrisis voor het sociaal domein? Wat doen gemeenten en het Rijk om (kwetsbare) mensen te ondersteunen? Op deze pagina bundelen we nieuws en artikelen over corona en de impact op het sociaal domein.

> Bekijk ook de websites van de volgende organisaties met het laatste coronanieuws:

VNG: https://vng.nl/rubrieken/coronavirus-covid-19

Movisie: https://www.movisie.nl/coronadossier

Rijk: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

wsi - betere samenwerking zorg veiligheid

Brief BZK: verdeling financiële coronacompensatie voor gemeenten bekend (1 april 2021)

Demissionair minister Ollongren (BZK) heeft de verdeling van financiële coronacompensatie voor gemeenten bekendgemaakt. 

Regionale mobiliteitsteams (RMT’s) formeel aan de slag (30 maart 2021)

Veel mensen verloren tijdens de coronacrisis hun baan(zekerheid). Tegelijkertijd hebben werkgevers op andere plekken juist nu meer werk en te weinig werknemers. RMT's helpen om mensen (weer) aan het werk te krijgen.

Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd op kinderen, jongeren en gezinnen (29 maart 2021)

De afgelopen maanden zijn veel onderzoeken uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het Nederlands Jeugdinstituut maakte korte samenvattingen van deze onderzoeken

200 miljoen van kabinet voor 'Steunpakket welzijn corona' (17 februari 2021)
Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Het geld wordt verdeeld over gemeenten. 

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (16 februari 2021)

Divosa stelde een vraag-en-antwoordpagina op voor veel gestelde vragen over de uitvoering van TONK door gemeenten.

Kabinet: financiële druk op gemeenten door corona neemt toe (18 december 2020)

Het oplaaien van het coronavirus en de lockdown in Nederland ontregelt het dagelijks leven en werk van veel mensen. Daarmee neemt ook de (financiële) druk op gemeenten toe. Het kabinet (h)erkent dat en wil de financiële druk op gemeenten door corona wat verminderen met aanvullende steun, schrijft minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

Coronacrisis: alle hens aan dek voor jongeren op de arbeidsmarkt (21 oktober 2020)

De coronacrisis treft jongeren op de arbeidsmarkt keihard. Ze staan vaak als eerste op straat, werken dikwijls in hard getroffen sectoren als horeca en recreatie en zien hun kansen op een betekenisvolle stageplaats in rook opgaan. Zo dreigt binnen de kortste keren een ‘verloren generatie’ te ontstaan. De financiële steunpakketten helpen natuurlijk. Gemeenten, UWV en het Rijk schakelen om naar crisismodus en zetten alles op alles om de schade te beperken en zoveel mogelijk mensen uitzicht op werk te bieden.

Martijn Sanders, ministerie van OCW: 'Ik maak me zorgen om de mbo'ers die nu geen praktijkonderwijs krijgen' (1 oktober 2020)

‘Onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt is een belangrijk thema voor de toekomst, evenals kansenongelijkheid en de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg. Ik maak me bijvoorbeeld zorgen om de mbo’ers die nauwelijks praktijkonderwijs krijgen door corona.'

Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden (28 augustus 2020)

Om mensen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, trekt het kabinet €1,4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket. Dat schrijven de ministers en staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Financiën aan de Tweede Kamer.

Corona: hoe kun je thuis blijven als je geen thuis hebt?
Nieuwsbericht
(3 augustus 2020)

Het duurde eventjes, maar na een stevige lobby van branchevereniging Valente, lukte het om dak- en thuislozen óók in tijden van corona een gezicht te geven. Dat ging niet vanzelf, vertelt Guusta van der Zwaart, bestuurder van De Tussenvoorziening, een grote aanbieder van maatschappelijke opvang in de regio Utrecht.

‘Toen de boodschap vanuit het Rijk heel duidelijk "Blijf thuis" was, bracht dat één en ander in een stroomversnelling. Want hoe kun je thuisblijven als je geen thuis hebt?'. Dat hielp om de zorg voor dak- en thuislozen op de kaart te zetten. ‘Want juist zij zijn superkwetsbaar nu’, zegt Van der Zwaart. 'Juist deze mensen kunnen gemakkelijk van de radar verdwijnen.'

Wat zijn de kosten van de coronamaatregelen voor gemeenten?
Nieuwsbericht
(16 juli 2020)

Wat zijn de gemaakte kosten en gederfde inkomsten van gemeenten als gevolg van de coronamaatregelen? Dat liet de VNG onderzoeken door AEF. Die kosten voor gemeenten in 2020 bedragen tussen de € 1,48 en € 1,83 miljard. Mocht het coronavirus later dit jaar toch weer oplaaien dan lopen die kosten op naar een bedrag tussen de € 2,26 en € 2,78 miljard. Dit is zonder de bedragen voor de Tozo, GGD’en en Veiligheidsregio’s. Hierover zijn separate afspraken met het Rijk gemaakt, zo schrijft de VNG.

Podcast #13: Investeer in onderwijs en voorkom grotere kansenongelijkheid door corona (9 juli 2020)

Het Nederlandse onderwijs heeft gerichte investeringen nodig om te voorkomen dat het door de coronapandemie van de rails raakt. Dat schreef de Onderwijsraad onlangs in een advies aan de ministers Slob en Van Engelshoven.

De coronapandemie lijkt de kansenongelijkheid verder te versterken. Tijd voor acties dus. Waarin bestaat de kansenongelijkheid in Nederland en hoe kunnen we het bestrijden? Welke rol spelen scholen hierin en welke rol kunnen gemeenten daarin pakken? Daarover gaat de podcast in onze serie Zaaigoed.

Dag van Zorg en Veiligheid: samenwerken en preventie ‘na corona’ (7 juli 2020)

De Dag van Zorg en Veiligheid was dit jaar volledig online. In de virtuele congresruimten werd veel gesproken over de kwetsbare groepen die door de economische gevolgen van de coronacrisis het moeilijk gaan krijgen. ‘Zoals we tijdens corona samenwerkten, zou dat eigenlijk altijd moeten.’  > Kijk het online verslag op www.dagvanzorgenveiligheid.nl

Coalities tegen gezondheidsverschillen: ‘Coronacrisis ombuigen naar kans’ (26 juli2020)

Grote verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen mensen met verschillende sociaaleconomische achtergronden verminderen. Dat is het doel van het traject Terugdringen gezondheidsverschillen van het Programma Sociaal Domein. Door samenwerking en het bouwen van zogeheten coalities, met organisaties in onder andere het medisch en sociaal domein, werken de betrokken gemeenten hieraan. Tijdens een online masterclass bespraken ze onlangs hun aanpak. Wat werkt en wat niet? “Integraal en adaptief samenwerken” zijn de sleutelwoorden. Maar wat is dat precies?

Corona: de Drechtsteden houden kwetsbare mensen zoveel mogelijk aan het werk (16 juni 2020)

De Drechtsteden zetten – net als de meeste gemeenten – social return on investment (SROI) in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Maar tijdens de coronacrisis ligt de nadruk vooral op het aan het werk houden van kwetsbare mensen. Daarvoor investeren de Drechtsteden, samen met opdrachtnemers die hieraan willen meewerken, SROI-gelden in onder meer Power Certificaten van Everyday Heroes. Die certificaten zetten de Drechtsteden bijvoorbeeld in voor curussen of vervoersmiddelen voor kwetsbare mensen.

Coronacrisis leidt tot meer sociale problemen in Nederland (27 mei 2020)

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp-ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. Dat is één van de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact, die de afgelopen weken een analyse maakte van de sociale gevolgen van de coronacrisis. De werkgroep, onder voorzitterschap van Femke Halsema, pleit in haar rapport voor een breed schuldenoffensief.

Maatwerk in coronatijd: Moerwijk Den Haag, een arme en ongezonde wijk (13 mei 2020)

Elkaar in coronatijd helpen, daar maakt buurtwerker Henny van der Most zich hard voor in Moerwijk, een achterstandswijk in Den Haag. Het is een van de ongezondste en armste wijken van Nederland waar veel mensen wonen met ‘gestapelde problemen’. Veel mensen hebben bijvoorbeeld zowel schulden, geen werk als gezondheidsproblemen. Precies op deze doelgroep richt zich ook ons traject en City Deal Eenvoudig maatwerk.

De impact van corona op het gemeentelijke sociaal domein (13 april 2020)

Gemeenten hebben het druk met de zorg van en ondersteuning voor hun inwoners als gevolg van het coronavirus. Al meer dan 100.000 zelfstandig ondernemers klopten aan voor een Tozo-aanvraag. Ook neemt het aantal aanvragen voor bijstandsuitkeringen toe, maar re-integratie ligt grotendeels stil. Niet voor alle kinderen is thuisonderwijs vanzelfsprekend. De impact van de coronamaatregelen op gemeenten is groot. Divosa, nauw betrokken bij het Programma Sociaal Domein, brengt de effecten in kaart.

Huiselijk geweld in coronatijd  (26 maart 2020)

Het coronavirus zorgt voor een gedwongen verstoring van ons ritme. En we weten nog niet voor hoe lang. Wat als het huis waar je nu tot veroordeeld bent geen fijne, veilige plek is? Vanuit de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming zijn er grote zorgen over kwetsbare kinderen met risicovolle thuissituaties. Volgens experts Janine Janssen en Marleen van Eijndhoven zijn alle ingrediënten voor huiselijk geweld aanwezig. Ze doen een oproep aan iedereen: 'Blijf communiceren!'

Meer informatie of suggestie voor een artikel over corona en het sociaal domein? Neem contact met ons op!