Project JAS in Leiden basis voor nieuwe Wet Inburgering

De huidige begeleiding van jonge statushouders in Leiden heeft een positief effect op hun aansluiting in het Nederlandse onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van Project JAS in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek sluit aan bij nieuwe inburgeringswet die vanaf juli 2021 ingaat.

Foto van mensen die aandachtig luisteren
Beeld: ©Archieffoto: Sleutelstad/Ayman Ghoujal

Bron: Sleutelstad

De afgelopen maanden deed Project JAS onderzoek naar de begeleiding van jonge statushouders in het Nederlandse onderwijs. Project JAS richt zich op het participeren van jonge statushouders in zowel de samenleving als op de arbeidsmarkt. De huidige aanpak, waarbij statushouders intensief worden begeleid, blijkt tot positieve resultaten te leiden.

Nieuwe taken

De gemeente Leiden is op dit moment druk bezig om de nieuwe taken per 1 juli 2021 goed te kunnen uitvoeren. In het nieuwe stelsel krijgen de gemeenten een belangrijkere rol, omdat zij het dichtst bij de inburgeraars staan. Op deze manier kunnen zij het maatwerk leveren waar in de nieuwe wet meer nadruk op komt te liggen.

In het nieuwe stelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau en combineren asielmigranten taallessen met vrijwilligerswerk- of stage. Daarnaast gaan alle inburgeraars actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt en komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden als gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.

35,2 miljoen extra

In april dit jaar werd door de minister al bekend gemaakt dat gemeenten structureel 35,2 miljoen euro extra krijgen voor de taken die zij zullen uitvoeren onder de nieuwe Wet Inburgering. Dit bedrag komt bovenop de middelen die het kabinet bij het regeerakkoord beschikbaar heeft gesteld en het budget dat in het huidige stelsel al beschikbaar is voor de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 2 juli de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Vanaf 1 juli 2021 leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. Meer informatie hierover vind je op Rijksoverheid.nl.