Corona: de Drechtsteden houden kwetsbare mensen zoveel mogelijk aan het werk

Maatwerk in tijden van corona #2

De Drechtsteden zetten – net als de meeste gemeenten – social return on investment (SROI) in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Maar tijdens de coronacrisis ligt de nadruk vooral op het aan het werk houden van kwetsbare mensen. Daarvoor investeren de Drechtsteden, samen met opdrachtnemers die hieraan willen meewerken, SROI-gelden in onder meer Power Certificaten van Everyday Heroes. Die certificaten zetten de Drechtsteden bijvoorbeeld in voor curussen of vervoersmiddelen voor kwetsbare mensen.

fietsenstalling

Het laatste obstakel op weg naar een duurzame baan – de reisafstand in combinatie met versleten knieën – werd weggenomen met een elektrische fiets

Bij social return on investment stelt de gemeente bij het gunnen van een opdracht als eis dat de opdrachtnemer – in het algemeen – 5 procent van de investering inzet voor “social return”. In de praktijk betekent dat vaak dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij de opdrachtnemer.

Zo ging een bijstandsgerechtigde in het kader van SROI via Baanbrekend Drechtsteden aan de slag bij Minolta. Hij verving de toners en papier van de kopieermachines. Dat beviel zo goed dat Minolta de man een baan aanbood. Op deze manier stroomden de laatste jaren honderden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit naar een (duurzame) baan in de Drechtsteden.

Tijdelijke contracten

Maar tijdens de coronacrisis zijn er minder banen, vooral voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sabine de Jong, oprichter van Everyday Heroes, deed een oproep aan alle gemeenten en organisaties om zich in te zetten voor werkbehoud: ‘Voor mensen met een kwetsbare achtergrond is deze crisis echt enorm impactvol. Ze hebben vaak tijdelijke contracten, nulurencontracten, en je ziet breed dat daar afscheid van wordt genomen. Er is echt voor ons allemaal werk te doen om ervoor te zorgen dat deze groep aan het werk blijft en gewoon in het bestaansrecht kan voorzien.’

Power Certificaten

Het leidde tot een oproep vanuit SROI Unit Drechtsteden aan SROI-partners om juist nu – behalve het direct inzetten van kandidaten – ook zogeheten Power Certificaten bij Everyday Heroes aan te schaffen. Daarmee zorgen ze voor de benodigde financiële middelen en helpen of houden ze mensen aan een betaalde baan.

De reacties waren overweldigend. De certificaten worden nu breed ingezet daar waar iets extra’s nodig is of in situaties die net buiten de (nood)maatregelen vallen. Zoals het aan het werk helpen van mensen via cursussen of het steunen van de lokale voedselbank. 

Zo werkt Henk Vos via BaanBrekend Drechtsteden als verkeersregelaar. Het laatste obstakel op weg naar een duurzame baan – de reisafstand in combinatie met versleten knieën – werd weggenomen met een elektrische fiets. Dat werd betaald met een Power Certificaat van Everyday Heroes, gefinancierd via SROI Drechtsteden.

John van Pelt, namens de SROI Unit van Baanbrekend Drechtsteden: ‘Normaal helpen we mensen aan een baan, nu zorgen we er ook voor dat mensen hun baan straks nog hebben. Of straks meer kans hebben op een baan. Als directe uitstroom naar werk niet lukt, is het zaak dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun tijd zo nuttig mogelijk invullen. Dat faciliteren we als SROI Unit zoveel mogelijk. Vandaar dat we de Power Certificaten zo breed mogelijk inzetten. Denk aan cursussen en certificaten.’

Als directe uitstroom naar werk niet lukt, is het zaak dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun tijd zo nuttig mogelijk invullen

Direct geld op de plank

Dat doet de SROI Unit ook als de opdrachtwaarde hoog is, zoals bij aanbestedingen in bijvoorbeeld infrastructuur. Van Pelt: ‘Als je 5 procent van een bedrag van enkele miljoenen aan SROI moet invullen, dan kun je dat niet altijd alleen met arbeidsplekken doen. Dan schaffen we – samen met de opdrachtnemer – met de overige SROI-gelden bijvoorbeeld Power Certificaten aan. Zelf houdt de stichting Everyday Heroes hier 0 procent aan over. Het mooie aan Power Certificaten is dat de SROI Unit direct financiële middelen beschikbaar heeft als het nodig is voor kwetsbare mensen.’

Everyday Heroes is niet de enige stichting waarmee de Drechtsteden samenwerken. Zo is er een fietsenproject in Zwijndrecht waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt oude fietsen en weesfietsen opknappen. ‘Die fietsen kunnen we verstreken aan kandidaten die door vervoersproblemen niet naar hun werk kunnen’, vertelt Van Pelt. ‘De bekostiging vindt ook plaats vanuit SROI-gelden.’

Kansen voor kwetsbare mensen

De coronacrisis biedt ook kansen voor kwetsbare mensen, ziet Van Pelt. ‘Groenbedrijven kunnen bijvoorbeeld door de anderhalvemeterregel minder mensen naast elkaar in het plantsoen laten werken. Maar ze hebben wel mensen nodig die heggen snoeien. Sommige mensen die normaal met een schoffel in het plantsoen staan, zijn nu met een maaier aan de slag. Daarvoor moesten ze wel een diploma behalen. Die opleiding hebben we ook diverse keren met een Power Certificaat bekostigd.’

Van Pelt heeft geen zorgen dat het geld dat de opdrachtnemers in het kader van SROI investeren niet op komt. ‘Of we het nu uitgeven aan de voedselbank, vervoer of opleiding: het geld wordt op een zinvolle wijze besteed.'

We verwachten bijvoorbeeld nog veel zzp’ers die zich bij de gemeente melden omdat ze geen opdrachtgevers meer hebben en dus geen inkomen, vervolgt hij. 'Zeker nu de overheid de partnertoets heeft ingevoerd bij het verstrekken van Tozo. De vraag is of die zzp’ers voldoende vakvaardigheden bezitten om de crisis te boven te komen. Mogelijk zijn er aanvullende trainingen of opleidingen nodig.’

Het is belangrijk om mensen aan de poort direct op te pakken, weet Van Pelt uit ervaring. ‘Mensen die zich melden voor bijstand staan vaak te trappelen om weer aan de slag te gaan’, vervolgt hij. ‘Dat betekent dat je als gemeente voldoende trajecten en werkervaringsplaatsen moet bieden. Magazijnen hebben het nu ontzettend druk, terwijl veel mensen in de horeca zonder werk zitten. Deze groep kan met een opleiding voor heftruckchauffeur snel aan de slag in een magazijn. En ook daar kunnen we SROI-gelden voor inzetten.’

Lees ook: Maatwerk in tijden van corona #1: Moerwijk in Den Haag en De Tussenvoorziening in Utrecht (#3)

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Foto: Unsplash.com James Coleman