‘Ik geloof in samenwerken’

Marlies Heetebrij is sinds 19 mei landelijk netwerksecretaris van het Programma Sociaal Domein. Zij volgt Sanne van Eerden op. Wat zijn haar drijfveren en achtergrond? En hoe ziet ze haar rol bij het Programma Sociaal Domein?

Marlies Heetebrij
Marlies Heetebrij, landelijk netwerksecretaris van het Programma Sociaal Domein.

Wat is jouw achtergrond?

Van huis uit ben ik bedrijfseconoom en controller. Als controller was ik een beetje atypisch: ik wilde altijd snappen waarom inhoudelijke keuzes werden gemaakt. Vandaar mijn overstap naar inhoudelijke functies op het gebied van wijkaanpak, onderwijs en jeugdhulp. Dat deed ik in de gemeente Arnhem en later als zelfstandig adviseur voor de gemeente Tilburg. Daar was ik strategisch bestuursadviseur onderwijs en jeugdhulp. 

In mijn werk voor de zogenaamde krachtwijken in Arnhem vond ik het mooi om de verbinding te leggen tussen de sociale en fysieke kant. Daardoor ontstond er meer sociale cohesie in de wijken. Ik merkte ook dat je veel meer voor elkaar krijgt door goede samenwerking. Denk aan samenwerking tussen de gemeente en woningbouwcorporaties voor de krachtwijken, en aan samenwerking tussen gemeenten en ministeries in het sociaal domein.

Waarom heb je gesolliciteerd op de functie van landelijk netwerksecretaris Programma Sociaal Domein?

Sinds 2019 werk ik als zelfstandig professional op het gebied van beleids- en organisatievraagstukken bij de overheid en non-profitorganisaties. Waarom ik voor mezelf ben begonnen? Bij gemeenten word je vaak opgeslokt door de waan van de dag, organisatieveranderingen en bezuinigingen. Ik kan me nu meer focussen op de dingen waar het om moet gaan.

Ik geloof in samenwerken, zeker in het sociaal domein. Gemeenten schoppen vaak tegen het Rijk aan, en omgekeerd. Dat is niet productief. Door samenwerken komt verbinding tot stand. De rol van landelijk netwerksecretaris Programma Sociaal Domein draait om meer samenwerking en verbinding tussen gemeenten en het Rijk. Precies om die reden heb ik gesolliciteerd.

Ik ben positief verrast hoeveel energie er zit in het netwerk rond het Programma Sociaal Domein.

Je bent nu een paar weken bezig als landelijk netwerksecretaris. Wat is je eerste indruk?

Ik ben positief verrast hoeveel energie er zit in het netwerk rond het Programma Sociaal Domein. In het begin was het nog even zoeken: wat is het programma precies en waar zit de kracht? Wat ik bijzonder vind is dat de programmaraad zich sterk heeft gecommitteerd. Dat maakt snel schakelen tussen landelijk en lokaal niveau mogelijk – niet onbelangrijk in deze coronacrisis.

Maar het Programma Sociaal Domein is meer dan alleen een netwerk. Verschillende trajecten hebben succesvolle resultaten opgeleverd. Denk aan de trajecten Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP), Eenvoudig maatwerk of Versterken sociale basis. Wat maakt deze trajecten succesvol en wat is de concrete meerwaarde voor kwetsbare mensen en gemeenten en het Rijk? Wat is er veranderd in de manier van werken en denken? Die meerwaarde mag nog meer zichtbaar worden. Daar ga ik me op richten de komende tijd.

Daarnaast gaan we met de programmaraad formuleren wat de toekomst is van het Programma Sociaal Domein. Welke thema's gaan we meer uitwerken, en hoe? De aanpak is en blijft: kijken waar de energie zit en vervolgens samenwerken en verbinden. Die manier van werken sluit overigens goed aan bij de master bestuurskunde die ik nu doe. Mijn afstudeeronderzoek gaat over netwerksamenwerking. De inzichten die ik opdoe, kan ik direct bij het Programma Sociaal Domein in de praktijk toetsen.

De aanpak is en blijft: kijken waar de energie zit en vervolgens samenwerken en verbinden.

Waar haal jij je ontspanning uit?

Ik ben sportief en energiek. Zo ben ik jarenlang hardlooptrainer geweest en liep ik verschillende marathons. Samen met mijn man onderneem ik graag sportieve dingen in de natuur. Onze fietsvakanties in Europa en ook in Maleisië en Sri Lanka zijn daar mooie voorbeelden van.