Coronacrisis leidt tot meer sociale problemen in Nederland

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp-ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. Dat is één van de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact, die de afgelopen weken een analyse maakte van de sociale gevolgen van de coronacrisis.

De werkgroep, onder voorzitterschap van Femke Halsema, pleit in haar rapport voor een breed schuldenoffensief. Bovendien stelt ze voor om de veerkracht in alle Nederlandse gemeenten te versterken en goede initiatieven uit te wisselen – in het verslag staan hiervan tientallen voorbeelden. Het rapport geeft tenslotte drie uitgangspunten voor de toekomst:

- De ontferming over nieuwe en bestaande en kwetsbare groepen

- Het versterken van de samenwerking tussen overheden en lokale coalities

- Geef mensen en in het bijzonder jongeren regie over eigen leven en een grotere stem bij de besluitvorming over hun toekomst
 

Op 17 mei overhandigde de werkgroep haar bevindingen aan het kabinet. Lees meer op de website van de VNG.

Coronacrisis leidt tot meer sociale problemen