Webinar kansrijke start

Samen werken aan de best mogelijke start voor zwangeren, kinderen en gezinnen: dat is het uitgangspunt van het actieprogramma Kansrijke Start in Uitvoering. Hierin werken gemeenten samen met het medisch en sociaal domein. Onder de paraplu van het programma zijn in verschillende regio’s initiatieven gestart om lokale coalities te vormen.

Screenshot van het webinar met drie dames

In december van vorig jaar organiseerde het College Perinatale Zorg een webinar over Kansrijke Start in Uitvoering. Tijdens het webinar ging Anne-Katrien Ausems, projectmanager Kansrijke Ontmoetingen bij het CPZ, in gesprek met Remke Dullemond, gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Annet Roose-van Leijden, strategisch beleidsadviseur bij de GGD regio Utrecht.

De vragen tijdens het gesprek waren: wat zijn de drijfveren van professionals uit de geboortezorg en de GGD om aan de slag te gaan met het programma Kansrijke Start, en het vormen van de lokale coalitie? Wat kunnen we van hun ervaringen leren, en wat moeten we vooral laten? Met andere woorden: hoe doe je dat, zo’n lokale coalitie bouwen?

De ingrediënten voor een vruchtbare coalitie bleken: gemeenschappelijke ambitie en een gezamenlijke taal. De genodigden gingen verder in op de vraag wat er nodig is voor die gemeenschappelijke ambitie. Hoewel er (veel) belemmeringen zijn levert het ontzettend veel positieve energie op, klonk het. Tenslotte gingen de gespreksdeelnemers in op de vraag hoe we om moeten gaan met termen als ‘kwetsbaarheid’ en ‘bemoeizucht’.

Nieuwsgierig naar de hele webinar? Bekijk ‘em hier!