Nieuw advies RVS over aanpak dakloosheid

Mensen kunnen op allerlei verschillende manieren dakloos worden. In het afgelopen decennium verdubbelde het aantal daklozen in Nederland ruim. Naast persoonlijk leed heeft dat ook grote maatschappelijke gevolgen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (de RVS) komt daarom met een nieuw advies over dakloosheid in Nederland. In “Herstel begint met een huis. Dakloosheid voorkomen en verminderen” biedt de RVS aanknopingspunten voor een structureel andere aanpak.

Omslag 'Herstel begint met een huis'
Beeld: Beeld: Ellen Houtman

Op dit moment krijgen mensen pas hulp als ze al dakloos zijn geworden. Volgens het nieuw advies krijgen mensen die tegen problemen aanlopen echter allereerst hulp om ergens te kunnen (blijven) wonen. Vanuit daar worden ze begeleid in het oplossen van problemen op andere levensgebieden. De hulp verschuift dus van achteraf oplossen, naar voorkomen dat mensen dakloos worden. Een plek om te wonen staat aan de basis van elk passend hulpverleningstraject, oftewel: herstel begint bij een huis.

Lees meer over het advies op de website van de RVS