Wat hebben we geleerd van de Agenda Stad?

Innovatie, leefbaarheid en economische groei in Nederlandse en Europese steden stimuleren: met dat doel werd in 2015 door de Nederlandse overheid de Agenda Stad opgericht. Veel steden hebben zich aan de agenda verbonden, waarbinnen City Deals zijn gesloten rond concrete, stedelijke transitieopgaven.

Zo richt de City Deal Inclusieve Stad (die een doorstart maakte in het traject Eenvoudig Maatwerk van Programma Sociaal Domein) zich op casussen waarbij het lokaal met betrokken partijen niet lukt om een oplossing te vinden. Deze City Deal heeft samenwerking en leercultuur tussen steden op het sociaal domein bevorderd. Verschillende initiatieven in het sociaal domein kwamen uit de samenwerking voort.

Van de meeste City Deals is de vijfjarige pilotfase inmiddels (bijna) afgesloten. Wat zijn de geleerde lessen en toekomstperspectieven? Welke landelijke beleidsprogramma’s worden de komende tijd op basis van de pilots opgezet? Begin maart stuurde het ministerie van BZK hierover een Kamerbrief aan de Tweede Kamer.

Klik hier om de brief te lezen, en hier om de publicatie over de City Deals te bekijken.