Pilots logeerzorg: hoe leer je écht van de praktijk?

Een spannend experiment, waarbij het ministerie van VWS en tien gemeenten veel leren van de praktijk. In april 2019 startten ze gezamenlijk de pilots “logeerzorg”.  Bij “logeerzorg” verblijven ouderen die intensieve mantelzorg krijgen, tijdelijk ergens anders. Om de mantelzorger te ontlasten. Werkt dat? En hoe verloopt de samenwerking tussen het ministerie en de gemeenten, die de pilots daadwerkelijk moeten uitvoeren? Dat vroegen we aan Nils ter Braake, de coördinator vanuit VWS, en Annemieke van Veen, projectleider van een van de pilots, op de dag dat de coördinatoren van alle pilots samenkwamen om ervaringen uit te wisselen.

Lees het hele artikel op Overheid van Nu

Logeerzorg overheid van nu bijgesneden