Betere ouderenzorg en minder mensen in de bijstand

Hoe helpen we mensen met een uitkering aan het werk in verpleeghuizen en dringen we tegelijk het tekort aan personeel in de zorg terug? Dat onderzochten 6 gemeenten, Divosa en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het traject Basis van de arbeidsmarkt. In dit document kun je meer lezen over wat er nodig is om aandachtbanen te realiseren. Wat zijn de leermomenten, tips en doorbraken?

Basis van de arbeidsmarkt

Begin 2017 ging een directeur van de gemeente Enschede op bezoek bij haar schoonmoeder in het verpleeghuis. Bij binnenkomst zag ze dat haar schoonmoeder een volle kop koffie voor zich had. Wat fijn dat er aandacht is voor de kleine dingen, dacht ze. Helaas was de koffie al koud. Het zorgpersoneel kon de koffie serveren, maar had geen tijd om te helpen bij het opdrinken.Rond dezelfde tijd kwamen landelijk extra middelen vrij voor het verbeteren van verpleeghuiszorg, dankzij (onder meer) de beweging van Hugo Borst. Extra geld, specifiek bedoeld om ouderen meer aandacht te kunnen geven.

Personeelstekort

Bovendien bleef het personeelstekort in de zorg groeien, tot ruim 130.000 vacatures in 2018. De gemeentedirecteur kaartte het onderwerp aan bij het Programma Sociaal Domein en initieerde zo het project Basis van de arbeidsmarkt, samen met andere gemeentelijke directeuren, Divosa en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De kern van dit project is: het creëren van aandachtbanen. Daardoor kunnen mensen in de bijstand aan het werk. En dat bevordert weer het welzijn van ouderen in verpleeghuizen en helpt om het tekort aan personeel terug te dringen.

> Lees het document