Kwetsbaar voor criminaliteit

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Dat zegt Wim Saris, directeur-generaal Politie, Straffen en  Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoe kunnen professionals daar het beste mee omgaan? Lees het in dit interview met Wim Saris.