Handreiking: naar een integrale aanpak Kansrijke Start

Onderzoek wijst uit dat investeren in een kansrijke start intergenerationele overdracht van ongezondheid voorkomt. Het traject Terugdringen van gezondheidsverschillen publiceerde deze handreiking, die antwoord wil geven op de vraag: Wat kunnen gemeenten doen voor een kansrijke start van ieder kind en kwetsbare kinderen in het bijzonder? De handreiking kan gebruikt worden bij de voorbereiding op een degelijke aanpak voor een kansrijke start. Deze handreiking belicht specifiek wat (aanstaande) ouders in kwetsbare posities nodig hebben.

Kansrijke start
De gezondheid van een kind begint niet pas bij de geboorte, maar al voor de conceptie. Vanaf die conceptie is de ontwikkeling van een kind bepalend voor zijn gezondheid en welzijn als volwassene. En zelfs voor de gezondheid van volgende generaties. Als we gezondheidsverschillen in Nederland echt willen terugdringen, moeten we inzetten op een kansrijke start voor alle kinderen. Dat kan alleen als iedereen die betrokken is bij die start, lokaal en op meerdere domeinen samenwerkt in het verbeteren van de ondersteuning en zorg in de eerste 1000 dagen van een kind.