Special over slim samenwerken in het sociaal domein

Samen slim in het sociaal domein. Dat klinkt goed, misschien wel vanzelfsprekend. Toch is dat het niet. Voor veel gemeenten is het een zoektocht om het huis in te richten na de verhuizing van de taken. Hoe werk je daarin volgens de ‘bedoeling’? Ook bij Divosa komen vragen binnen van leden die op zoek zijn naar hoe dat ‘moet’.


Zelf geloof ik daarbij niet in één recept. Wat werkt in de ene gemeente, sluit niet aan bij de cultuur of lokale situatie in een andere gemeente. Maar er zijn wel basisingrediënten die iedere gemeente kunnen helpen om het sociaal domein samenhangend vorm te geven. En die ingrediënten kun je herkennen in de vijf verhalen van gemeenten in deze bundel.

Je leest daarin ook hoe bij veel gemeenten vernieuwing onomkeerbaar op gang komt. De transformatie-potjes staan te pruttelen op het vuur, met nieuwe geuren en smaken. Professionals kijken niet meer door de koker van de eigen afdeling of sector, maar bespreken vanuit verschillende invalshoeken wat nodig is om inwoners echt verder te helpen. Het gaat steeds vaker om het resultaat in plaats van om het product. En om focus op het gezond functioneren van een geografisch gebied in plaats van focus op afzonderlijke doelgroepen.

In deze bundel delen vijf gemeenten hoe zij werken aan ‘samen slim in het sociaal domein’. Ze doen dat met vallen en opstaan, bijstellen en doorontwikkelen. En ze vertellen daar open over. Het zijn voorbeelden van hoe het óók kan, het gaat niet om dé manier. Welke basisingrediënten zijn in de vijf verhalen te herkennen? Burgemeester Otwin van Dijk geeft alvast zijn visie hierop in het laatste hoofdstuk, waarin hij op de vijf verhalen reflecteert vanuit één, inclusief mensbeeld.

Ik voeg hier graag iets aan toe. In het sociaal domein is het tijd voor een nieuwe taal die past bij de inclusieve samenleving. Laten we het woord ‘hulpverlener’ vervangen door ‘regieassistent’. Daarnaast hebben we een nieuwe definitie van ‘werk’ nodig die geen onderscheid meer maakt tussen betaald of onbetaald werk. En zo zijn er meer voorbeelden. Samen kunnen we hierin een verschil maken. Wetgeving reageert meestal op een trend die in de samenleving gaande is en met elkaar kunnen wij zo’n trend op gang brengen. Zodat we in de toekomst kunnen komen tot één wet voor het sociaal domein van waaruit we verder kunnen decentraliseren. Want zoals dat met alle grote ontwikkelingen gaat: het begint met een eerste stap, een eerste grondslag. En die is terug te lezen in de vijf verhalen: iedereen hoort erbij en kan meedoen.

Erik Dannenberg,
voorzitter Divosa

Colofon

De publicatie ‘Samen slim in het sociaal domein #hoedan?’ verschijnt als boekje en als special van online magazine ‘Trots op je vak’. Het is een uitgave van Divosa en het programma Effectiviteit en Vakmanschap.

info@divosa.nl
trots-op-je-vak.nl