Meet & Greet Veiligheid en Zorg

Hoe zorg je voor de kwetsbare mensen in je gemeente, en tegelijk ook voor veilige wijken? Samenwerking tussen veiligheid en zorg is het nieuwe credo. Maar hoe? Of misschien beter: hoe anders? Dat hoor je op de Meet & Greet van 19 september van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In 3 inspirerende en korte 'talks' geven prominenten op het snijvlak van Veiligheid en Zorg een inkijkje in hun succesformule of laatste inzichten.

Luister en ga in gesprek met onder andere Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn en landelijk ambassadeur Veiligheid en Zorg, Gerrit van Roekel over het pluralistisch denkkader en managers van Zorg- en Veiligheidshuizen. 

In een carrousel ga je bovendien concreet aan de slag om een casus uit te werken waarin zich uiteenlopende problemen voordoen. Het CCV biedt je handvatten om te komen tot een concreet en uitvoerbaar handelingsperspectief.

In een kort tijdsbestek krijg je informatie over verschillende aspecten die een rol spelen. Denk aan: woonoverlast, jeugdoverlast en multiproblematiek.

Voor wie?

Werk je in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij een dienst maatschappelijk ontwikkeling in een gemeente, als welzijnswerker, jeugdhulpverlener, jongerenwerker, maatschappelijk werker, woonconsulent? Dan is deze bijeenkomst bij uitstek voor jou bedoeld. En natuurlijk is de bijeenkomst ook helemaal voor jou bedoeld als je bijvoorbeeld werkt als ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid, jeugdregisseur, wijkagent of reclasseringsmedewerker. 

Extra profijt van deze bijeenkomst hebben? Kom dan samen met je partners, want daar leren jullie met elkaar misschien nog wel het meeste van!  

Kosten

Deelname aan de Meet & Greet is kosteloos, maar kan helaas niet vrijblijvend zijn. Het CCV maakt de nodige kosten om de bijeenkomst te organiseren. Ben je verhinderd? Laat het ons dan op tijd weten, uiterlijk 2 weken voor de bijeenkomst. Ben je op het laatste moment verhinderd, dan vertrouwen we erop dat een collega in jouw plaats komt. 

Meer informatie en aanmelden

Heb je vragen? Neem dan contact op met annemarie.engel@hetccv.nl. Meld je aan via deze link.