De maatschappelijke effecten van informele zorg

Zorg dichtbij huis, minder specialisten in het gezin, sneller signaleren van problemen en minder eenzaamheid en armoede. Hoe kan ‘een sterke sociale basis’ hieraan bijdragen? Dat onderzoeken gemeenten, Rijk, woningcorporaties en provincies in het traject Versterken sociale basis, onderdeel van het Programma Sociaal Domein. 20 september jl. kwamen zij bijeen.

‘De deelnemers aan het traject Versterken sociale basis zijn geselecteerd, we zijn aan de slag!’ Zo opent Herm Kuipers, directeur Samenleven van de gemeente Amersfoort, de bijeenkomst.

‘In elke stad, dorp of wijk is een verbinding tussen inwoners en een samenwerking tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers nodig om een gemeente leefbaar, veilig en sociaal te maken’, vervolgt Kuipers. ‘Dat kan alleen als de formele en informele netwerken goed samenwerken.’

En om precies die verbinding draait het in het traject Versterken sociale basis. Samen met Marieke Kleiboer, directie Maatschappelijke ondersteuning bij het ministerie van VWS, trekt Kuipers het traject. ‘Samen delen, verbinden en leren van de praktijk, is ons doel. Waar zijn jullie mee bezig?’, vraagt hij de aanwezigen.

Amstelveen: meer betrokkenheid in de buurt

Een vertegenwoordiger van de gemeente Amstelveen: ‘Hoe zorg je ervoor dat mensen zich voldoende betrokken voelen in hun buurt? Dat zij voldoende aandacht krijgen voor wat hen beperkt in het leven? Er is een grens aan wat buren kunnen doen, zo blijkt steeds weer. Als de problemen groot zijn, is dat niet gemakkelijk. Daarom gaan we in het traject Versterken sociale basis op zoek naar manieren om hier beter mee om te gaan.’

Welzijnsorganisatie Synthese: de effecten van ons werk meetbaar en zichtbaar maken

Ook de gemeente Venray is aan de slag met een sterke sociale basis (zie filmpje onder dit artikel. red.). Dat doet de gemeente zoveel mogelijk samen met organisaties in het sociaal domein. Teun van Gelder van welzijnsorganisatie Synthese: ‘Wat zijn de maatschappelijke effecten van een sterke sociale basis? Zo bestaat er in Venray het initiatief ‘Ik begin’. Inwoners ondersteunen kwetsbare mensen in de wijk. Hoe maken we de effecten van Ik begin zichtbaar en meetbaar, zodat ook andere regio’s wat met onze ervaringen inzichten kunnen?’

Die vraag is de komende tijd onderwerp van gesprek voor de deelnemers aan het traject Versterken sociale basis van het Programma sociaal Domein. Dat geldt ook voor de samenhang tussen de verschillende trajecten. Samen werken we aan oplossingen en zorgen dat anderen hiervan kunnen profiteren. Daarvoor organiseert het traject Versterken sociale basis regelmatig zogeheten thematafels.

Herm Kuipers: ‘We blijven bijvoorbeeld onderling het gesprek aangaan om gezamenlijk te ontwikkelen rond thema’s als armoede en eenzaamheid. Die lessen gaan we komende tijd breed delen. Wordt vervolgd dus!’

Meedoen?

Wil je ook meedoen aan een van de thematafels van Versterken sociale basis van het Programma Sociaal Domein? Het komend jaar organiseert Versterken sociale basis vier themabijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten gaan actieve wijkbewoners, professionals en gemeenten die zich inzetten om de sociale basis te versterken met elkaar in gesprek over vier vragen:

  1. Hoe maken we resultaten en effecten van initiatieven om de sociale basis te versterken zichtbaar?
  2. Hoe creëren we samenwerking en vertrouwen tussen inwoners, professionals en gemeenten?
  3. Hoe stellen we de inwoner écht centraal in beleid en initiatieven?
  4. Hoe creëren we brede steunstructuren voor kwetsbare inwoners in de wijk?

Wil je één of meer van deze themabijeenkomsten bijwonen? Stuur dan een mail naar nils.vandereijt@adimon.nl.