Even bellen met…Theo Berben

Binnen het Programma Sociaal Domein werken gemeenten en Rijk samen om het sociaal domein te versterken. Zodat professionals nog meer van waarde kunnen zijn voor mensen in een kwetsbare positie. In deze rubriek laten we betrokkenen en deskundigen aan het woord over het Programma Sociaal Domein.

Theo Berben

Dit keer spreken we met Theo Berben, concerndirecteur bij de gemeente Apeldoorn en lid van het kernteam Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD). Hij is medetrajectregisseur van het traject ‘Samen slim slagvaardig kansen creëren voor jongeren’. 

Kunt u iets vertellen over het traject ‘Samen slim slagvaardig kansen creëren voor jongeren’?

‘Zo’n vijftien procent van de jongeren tussen de 16 en 27 heeft door allerlei oorzaken een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werk vinden en zo op eigen benen komen te staan is voor hen extra lastig. Dat is een grote groep. Wij willen als gemeente Apeldoorn samen met de gemeente Enschede kijken hoe dat zit, vanuit de leefwereld van jongeren. We gaan op zoek naar waar de problemen en knelpunten liggen die een positieve uitkomst belemmeren. We kijken ook naar situaties waar het wél lukt, en hoe dat komt.’

‘Met een multidisciplinair team zijn we bezig om de jongeren te ondersteunen en te begeleiden naar werk of participatie. Vanuit die teams gaan de gemeenten Apeldoorn en Enschede elk 25 casussen destilleren. Vervolgens kijken we: welke reis legt iemand af voordat hij of zij in beeld komt bij verschillende instanties? Waarom is er geen startkwalificatie? Welk verhaal zit er achter de aanvraag van een uitkering? Waarom haken jongeren af? Op basis van die casussen willen we portretten maken, waardoor de verhalen gezichten en betekenis krijgen.’

‘Die verhalen worden daarna teruggelegd bij de jongeren. We confronteren ze ermee en vragen hoe zíj tot een oplossing zouden komen. En welke oplossingen dat zijn. Deze stap levert hopelijk nieuwe inzichten op, en meer wederzijds begrip tussen professionals en jongeren. Dat moet ertoe leiden dat we een beter beeld krijgen van de problematiek, hoe we problemen kunnen voorkomen, waar de knelpunten zitten en waar we de ondersteuning kunnen verbeteren. Dat is de grote lijn van het traject.’

Wat is uw rol binnen dit traject?

‘Elk project kent trekkers vanuit de gemeenten en het Rijk. Aan de gemeentelijke kant van dit project sta Hilde Reints, mijn collega-directeur van de gemeente Enschede, en ik. Christien Bronda, directeur bij SZW, is trekker vanuit het Rijk. Samen zijn wij verantwoordelijk voor dit project. Onze rol is vooral enthousiasmerend en stimulerend naar de uitvoerend medewerkers die dit belangrijke werk doen.’

Hoe gaat de samenwerking met het Rijk?

‘We zitten nog in de beginfase, dus het is wat vroeg om daar al veel over te zeggen. Maar het mooie vind ik dat het Rijk en de gemeente ambtelijk en politiek samenwerken in deze aanpak. Dat is echt anders dan pakweg tien jaar geleden. Departementen weten elkaar te vinden, gemeenten weten elkaar te vinden, én rijk en gemeenten weten elkaar beter te vinden. Dat vind ik een heel positieve verandering.’

Wat hoopt u te bereiken?

‘We hebben net een maand geleden een plan van aanpak vastgelegd. Rond de zomer hopen we een eerste beeld te hebben, en eind 2018 hopen we de resultaten van het project op te leveren. Het daadwerkelijk oplossen van de casussen en jongeren naar werk of een voltooide opleiding begeleiden is heel belangrijk, maar meer een taak van de gemeente en haar partners. Uiteindelijk gaat het erom dat we als gemeenten van elkaar leren, en dat we belemmeringen wegnemen waardoor jongeren volwaardig kunnen participeren in de samenleving.’