01 december Terugdringen gezondheidsverschillen: hoe doe je dat?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Olympisch Stadion Amsterdam én online

Het Olympisch Stadion is zeer goed bereikbaar. Kijk op https://olympischstadion.nl/nl/parkeren voor meer informatie.

Hoe kunnen we gezondheidsachterstanden bij jeugdigen terugdringen? 12 gemeenten werkten binnen het traject ‘Terugdringen van gezondheidsverschillen’ van het Programma Sociaal Domein aan antwoorden op deze complexe vraag. De gemeenten ontwikkelden tussen 2017 en 2021 samenhangende lokale aanpakken, gericht op een gezond gewicht en een kansrijke start.

Het thema is actueler dan ooit

Gezondheidsachterstanden tussen hoger en lager opgeleiden en mensen met of zonder migratie-achtergrond zijn groot en worden steeds groter. Zo overlijden laagopgeleiden gemiddeld 8 jaar eerder. Ook krijgen ze 18 jaar eerder gezondheidsklachten en hebben ze meer kans op overgewicht en obesitas dan hoogopgeleiden in Nederland.

De coronacrisis heeft de verschillen bovendien verscherpt en gezorgd voor het besef hoe belangrijk publieke gezondheid is. Mensen met een lage sociaaleconomische status worden vaker ernstig ziek door het virus. En ook de economische gevolgen van de pandemie raken deze groep extra hard.

Magazine ‘Gezondheidsverschillen in Nederland’

Hoog tijd om het tij te keren en de inzichten van de lokale coalities breed te delen. De inzichten van het traject zijn gebundeld in het magazine ‘Gezondheidsverschillen in Nederland’, dat we tijdens het webinar overhandigen aan de trajectregisseurs Ciska Scheidel, directeur Publieke Gezondheid bij het ministerie van VWS, en José Manshanden, directeur van de GGD Amsterdam-Amstelland.

Door wie en met wie?

Het Rijk, gemeenten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en (lokale) maatschappelijke organisaties (zoals een verloskundigenpraktijk) maakten het traject mogelijk. Het ministerie van VWS en de Bernard van Leer Foundation (BvLF) stelden hiervoor middelen en kennis beschikbaar.

Programma (onder voorbehoud)

12:30 ontvangst en inloop in Olympisch Stadion Amsterdam (voor de live deelnemers)

13:00 opening door Liselotte van Schie,mede- trajectbegeleider van Terugdringen gezondheidsverschillen van het Programma Sociaal Domein

13:10 Terugdringen gezondheidsverschillen: hoe doe je dat?

Introductie van het traject Terugdringen gezondheidsverschillen (2017-2021). De kennisinstituten Pharos, JOGG en Nederlands Jeugdinstituut brachten de inzichten in kaart. ‘Verschillende perspectieven zijn broodnodig bij de aanpak van gezondheidsverschillen.’

Met onder meer: trajectbegeleider Karen den Hertog van GGD Amsterdam Amstelland en Martijn van Wietmarschen van het Nederlands Jeugdinstituut

13:30 Verbinden fysiek en sociaal domein.

Hoe kunnen we de openbare leefruimte in wijken zo inrichten dat het een gezonde leefstijl bevordert? Die vraag onderzochten de gemeente Alkmaar, JOGG Alkmaar, Alkmaar Sport en GGD Hollands Noorden. Dat resulteerde onder meer in de gids ‘Ruimte voor gezondheid’: vol met inspiratie om het stimuleren van een betere gezondheid in te bedden in de leefomgeving. De inzichten werden toegepast in de Alkmaarse wijk Overdie.

Naast meer uitnodigende fysieke plekken, investeerde de Alkmaarse coalitie in het stimuleren van gezond gedrag. Zo gingen zogeheten Moverz aan de slag met jongeren. Een aantal van deze jongeren werd opgeleid tot activiteitenbegeleider in de Moverz-cursus.

Met onder meer Lisette Untied, JOGG Alkmaar

13:55 PAUZE

14:05 Van lokale coalities naar brede beweging

Wat is er nodig om gezondheidsverschillen structureel terug te dringen? Amsterdam zet in op een ‘lerende, adaptieve aanpak’. De stad stelt sinds 2012 als doel: in 2033 hebben alle kinderen in Amsterdam een gezond gewicht. Hoe verbindt Amsterdam alle partijen? Welke partijen zijn aan zet? Wat vraagt dit van de samenwerking tussen Rijk en gemeenten en het medisch, fysiek en sociaal domein? ‘Het is een populatieprobleem, het is een omgevingsprobleem, en zo kijken we er ook naar.’

Met Ciska Scheidel, directeur Publieke gezondheid bij het ministerie van VWS en José Manshanden, directeur GGD Amsterdam Amstelland

14:30 Verbinden sociaal en medisch domein.

In Haarlem werkt de coalitie Terugdringen gezondheidsverschillen in de achterstandswijk Schalkwijk aan een samenhangende aanpak van de gezondheidsproblemen in de wijk door het medisch en sociaal domein dichterbij elkaar te brengen. Het werken aan taalachterstanden blijkt vaak essentieel om de gezondheid van mensen te verbeteren.  ‘Aandacht voor een gezond gewicht en levensstijl begint soms bij de vraag: bent u gelukkig waar u nu woont?’

Met onder meer: huisarts Josha Puite en fysiotherapeut Nicole Cremers

14:55 afsluiting en borrel voor deelnemers op locatie

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@programmasociaaldomein.nl o.v.v. naam en e-mailadres (waarmee je wil deelnemen) en of je live of online wil deelnemen. Let op: er is een maximaal aantal deelnemers van 50 in het Olympisch Stadion. Live deelname is met Testen voor toegang.