30 juni Online bijeenkomst: Leren van Terugkerende Knelpunten

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Op woensdag 30 juni vindt de jaarlijkse grote (online) bijeenkomst plaats van de City Deal Eenvoudig Maatwerk. Met als thema ‘Leren van terugkerende knelpunten’. Veel mensen passen niet in de hokjes die ten grondslag liggen aan het beleid. En wie niet past, loopt vast. Maatwerk begint daarom met goed luisteren naar de ervaringen van mensen die niet of onvoldoende zijn geholpen. 
 

Met Gezichten van een onzeker bestaan laat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving daarom 15 mensen aan het woord. Zij vertellen over hun leven en wat hulpverlening wel en niet voor hen heeft betekend. Tim S Jongers was een van de auteurs en trekt lessen uit deze levensverhalen. 
De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah wilde niet alleen luisteren, maar het zelf ook ervaren. Ze heeft een maand in de bijstand gezeten om te merken wat dat met haar deed. Ze vertelt welke conclusies ze daaruit getrokken heeft voor het beleid van de gemeente.
Carry Goedhart, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat zien hoe het ministerie wil leren van deze verhalen uit de uitvoering. 

Vanuit de City Deal Eeenvoudig Maatwerk hebben we het afgelopen jaar geprobeerd de terugkerende knelpunten met actieonderzoek in beeld te brengen. Hoe bedenken we structurele oplossingen voor terugkerende knelpunten. Dat noemen we ook wel derde orde leren. In het Maatwerk Magazine doen we verslag van onze actieonderzoeken. Denk aan de ‘fraudefuik’, aan manieren om dakloze jongeren bestaanszekerheid te bieden en aan een betere samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Want alleen als we op het niveau van het systeem de knelpunten aanpakken, kan maatwerk eenvoudiger worden.

In deelsessies staan we 30 juni stil bij de terugkerende knelpunten die de verschillende deelnemende steden van de City Deal hebben ontdekt in hun actieonderzoeken.

We sluiten de sessie agenderend af. In de actieonderzoeken proberen de gemeenten voor terugkerende knelpunten oplossingen te vinden. Tegelijkertijd zijn er kwesties die veranderingen vragen in regelgeving. In de slotsessie inventariseren we de agenda met Arre Zuurmond, tot voor kort de Ombudsman van de Metropoolregio Amsterdam. 

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen aan annefleur.siebinga@gmail.com o.v.v. ‘Aanmelding 30 juni’. Wil je een specifieke deelsessie bijwonen, laat het ons dan weten. Daarbij is het van belang dat je het mailadres doorgeeft waarmee je in zoom inlogt!

Programma

13:30u – Digitale inloop
13:45u – Opening door Pieter Hilhorst, landelijke projectleider
14:00u – Ronde tafel gesprek met Esmah Lahlah, Tim … en Carry Goedhardt
14:35u – Korte pauze van 5min
14:40u – Uiteen in groepen: maatwerk in de praktijk 
        1.    Onder de 23, te jong voor bestaanszekerheid?
        2.    Fraudefuik
        3.    Hokken, fokken, gokken
        4.    Wie betaalt wat?
        5.    Vier giftige cocktails
15:40u – Plenair afsluiting en terugblik samen met Arre Zuurmond, Ombudsman Amsterdam plus presentatie van de nieuwe editie van het Maatwerk Magazine