26 januari Marvel: meer zicht en grip op complexe vragen in het sociaal domein

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online bijeenkomst

Hoe voorkomen we dat een gezin overspoeld wordt door hulpverleners? Hoe zorgen we voor samenhangende hulp voor mensen die kampen met gestapelde problemen? Veel gemeenten worstelen hiermee. In deze bijeenkomst onderzoeken we hoe de analysetool Marvel gemeenten kan helpen om meer zicht en grip te krijgen op samenhangende zorg en ondersteuning bij complexe vragen van gezinnen. Marvel werd eerder succesvol ingezet voor een andere, bredere blik op de oorzaken van multiproblematiek. 

Wat is Marvel?

Marvel is een analysetool ontwikkeld door TNO. De analysetool zorgt voor meer grip op het effect en de onderlinge samenhang van interventies. Verschillende ministeries (zoals SZW, VWS en JenV) onderzoeken nu of Marvel ook leidt tot nieuwe inzichten voor bijvoorbeeld de aanpak van schulden en de maatschappelijke effecten van corona.

Meer inzicht en bewustzijn

In deze bijeenkomst, die samen met het Programma Soicaal Domein georganiseerd wordt, verkennen we de mogelijkheden van Marvel als analysetool voor het sociaal domein. Hoe kunnen we de hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen slim en efficiënt verbinden? Hoe kan Marvel gemeenten ondersteunen om op een andere manier te kijken naar wat speelt bij gezinnen met multiproblematiek? Daarnaast zorgt Marvel voor meer bewustzijn om programma’s en aanpakken gericht op dezelfde groepen meer met elkaar te verbinden.

Voor wie?

Directeuren sociaal domein, directeuren uit het veiligheidsdomein en directie Wonen, kennisinstellingen zoals SCP, Movisie, IPW.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier