30 oktober Divosa Vrijdag: naar een betere verbinding tussen huisarts en gemeente

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Huisartsen en gemeenten werken allebei voor de gezondheid en het welzijn van inwoners. Beiden hebben dan ook een belangrijke rol in het sociaal domein. Toch zijn het medisch en het sociaal domein niet optimaal verbonden. Hoe kan dat beter? Volg vrijdag 30 oktober de digitale Divosa Vrijdag Recepten voor verbinding, naar een betere samenwerking tussen gemeente en huisarts.

Voor mensen voelt de huisarts heel vertrouwd; hij is de eerste die een signaal krijgt als er iets speelt in een gezin of bij een persoon. Gemeenten staan gevoelsmatig verder op afstand. Zij zijn in hun regiefunctie verantwoordelijk voor het hele sociaal domein en vanuit deze rol willen ze juist meer integraal en preventief mensen op maat ondersteunen.

Verschillende rollen dus, maar dezelfde missie: gezonde en gelukkige inwoners. Hoe werk je samen aan die missie? Daar gaan we tijdens deze Divosa Vrijdag dieper op in. Met aandacht voor beide perspectieven en inspiratie uit de praktijk.

Bekijk hier het programma en hoe je je kunt inschrijven.