14 oktober Landelijk congres Flexwonen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW, Zwolle

Waarschijnlijk kent u in uw omgeving wel een ‘spoedzoeker’: iemand die gebaat is bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan jongeren die uit huis willen, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, arbeidsmigranten, expats, mantelzorgers, net gescheiden mensen en starters op de woningmarkt. De huidige woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag.

In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar andere woonvormen en een flexibel segment. Flexwoningen kunnen sneller worden toegevoegd en zijn daarmee ook een factor van belang in het bestrijden van de ergste woningnood. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je als gemeente (groot of klein), provincie, woningcorporatie of private partij werk van flexwonen? En hoe doe je dat goed? En hoe doe je dat samen? Deze vragen staan centraal tijdens het dit congres. Benieuwd naar meer informatie over het congres? Kijk dan even op de website van VNG!

NB: vanwege de coronacrisis komt hiermee de eerder aangekondigde congresdatum van 13 mei 2020 te vervallen.